เล่าไว้เมื่อเป็นครูปกครอง ๗๕

๗๕. นักเรียนเอาจักรยานยนต์รับจ้างมาเป็นผู้ปกครอง <p align="LEFT"> นักเรียนหลายคน พาใครก็ไม่รู้มาสมอ้างเป็นผู้ปกครอง มาทำการ </p> <p align="LEFT"> รับรองพฤติกรรมนักเรียน โดยบางทีก็จ้างคนขับวินจักรยานยนต์ ๒๐๐ หรือ </p> <p align="LEFT"> ๓๐๐ บาท มาเป็นผู้ปกครอง ครั้นเมื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน </p> <p align="LEFT"> ถามเรื่องบุคลากรในครอบครัวจะตอบไม่ได้ ไม่ฉะฉาน เชื่องช้า ยิ่งถามเกี่ยวกับ </p> <p align="LEFT"> ประวัตินักเรียน วันเดือนปีเกิด ยิ่งตอบไม่ได้ เลยต้องต่อว่า ผู้ที่รับสมอ้างมาเป็น </p> <p align="LEFT"> ผู้ปกครองด้วย อาจพูดถึงการแจ้งความต่อตำรวจให้มารับทราบดำเนินคดีด้วยยิ่งดี </p> <p align="LEFT"> ส่วนจะขู่หรือทำจริงก็แล้วแต่ดุลยพินิจ และต้องลงโทษ หรือ อบรมสั่งสอนลูกศิษย์ </p> <p align="LEFT"> ของ เรา และหรือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบด้วย จะได้หลาบจำ ไม่ทำเช่นนี้อีก </p>

เพื่อสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตอีกด้วย

</font></font>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sinsmutraความเห็น (0)