ไปปาย (ปายดอย)

การเดินทางอันแสนเมื่อยก้น

อาบน้ำให้ลูกรักก่อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศตวรรษ นันต๊ะ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)