พาหุยุทธ์ชาวสยาม..ศิลปะ กับ ศิลปิน..ดนตรี กับ มวย...


ศิลปะไม่เลือกคน ไม่แบ่งแยกคน...


ขออนุญาตนำบทสนทนากับสมาชิกซึ่งมีอาชีพเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงและผลงานเพลงท่านนึง และมีความสนใจเกี่ยวกับความเป็นมาของมวยมาเพื่อประโยชน์ในการศึกษาร่วมกันกับสมาชิกที่สนใจ ครับ..

..........................................................

ลุงรักชาติราชบุรี : มวย ก็เป็นศิลปะครับ..ศิลปิน คือ ผู้นำศิลปะมาตีความให้คนอื่นสะเทือนอารมณ์..

สมาชิก : ใช่ค่ะ..ส่วนตัวก็ชื่นชอบมวยนะคะ คุณลุง ^^ศิลปะทำให้คนเข้าใจในธรรมชาติ ^^

ลุงรักชาติราชบุรี : งานศิลปะ ไม่เลือกคน ไม่แบ่งแยกคน ..ศิลปะของมวย และ ดนตรี มาจากที่เดียวกัน..เป็นการสื่อสารของคน โดยใช้รูปแบบที่ตัวตนและร่างกาย พื้นฐานของทั้ง2อย่าง จึงอยู่ที่ตัวตนและจิตวิญญาน ไม่ใช่อุปกรณ์ที่เป็นแค่ส่วนประกอบ ตัวตนและจิตวิญญานจึงต้องสมบูรณ์สมดุล สอดคล้องกับรูปแบบและกระบวนการสื่อสาร

สมาชิก : รู้สึกยินดีมากเลยค่ะ ที่ได้อ่านข้อความนี้ เป็นการอธิบายที่อยากขอนำไปบันทึกไว้ในเฟสเลยค่ะ ^^ เพราะว่าโดยส่วนมาก คนมักเข้าใจไปว่าทั้งมวยและศิลปะ ต้องพึ่งพาอุปกรณ์และส่วนประกอบอื่นเป็นสำคัญ แต่มักลืมว่า จิตวิญญาณนั้นก็สำคัญ การมีสมาธิก็สำคัญ

ลุงรักชาติราชบุรี : วิธีฝึกจึงเน้นที่พื้นฐานเหล่านี้ก่อน เช่น สมาธิ การหายใจ การควบคุมร่างกายและการเคลื่อนไหว อยากให้ ไปค้นท่ารำมุทรา (mutra)..ซึ่งเป็นต้นทางของการฝึกสมาธิเคลื่อนไหว ของดนตรีและมวย

สมาชิก : ท่ารำมุทรา หรือ คะ รู้สึกว่าจะเคยได้ยินค่ะ เป็นชื่อท่าการฝึกโยคะ ด้วยใช่ไหมคะ คุณลุง คิดว่าเคยเรียนบ้างค่ะ..เมื่อ ๔ ปีก่อน ได้เรียน การเต้นอินเดีย โบราณ คือ ภารตนาฏยัม ค่ะในการเรียนนี้จะเป็นท่วงท่าการร่ายรำของพระศิวะค่ะ..แล้วในส่วนหนึ่งของการเรียนนี้ก็จะต้องเรียนรู้เรื่องของอารมณ์ทั้ง ๙และต้องเรียนสัญลักษณ์ของมือด้วยค่ะ

ลุงรักชาติราชบุรี : ใช่ครับ..แต่...การฝึกที่เรียกว่า โยคะ ซึ่งป็นที่นิยมในศาสนาพราหมณ์และตะวันตก มีบางอย่างแตกต่างออกไปจากแนวของพุทธ แต่หากเข้าใจเรื่อง ปราณ(pranna) ก็จะทราบว่าอย่างเดียวกันกับ ท่าฤษีดัดตน..ซึ่งแต่ละท่าทางของสัญลักษณ์มือ ก็จะมีความหมายที่แตกต่างกัน การใช้ท่าสัญลักษณ์ของมือ เป็นการควบคุมที่สอดคล้องกับอวัยวะและการทำงานของร่างกายภายใน ครับ

สมาชิก : คิดว่า น่าจะเข้าใจในคำอธิบายของคุณลุงค่ะ

ลุงรักชาติราชบุรี : สัญลักษณ์มือ ไม่ใช่การสื่อสารแบบภาษามือ นะครับ

สมาชิก : ค่ะ พอทราบมาบ้างว่ามันแตกต่างกันค่ะ

ลุงรักชาติราชบุรี : การจีบนิ้ว ไม่ใช่การสื่อสาร แต่เป็นการควบคุมการทำงาน แต่เรามาตีความในนาฏศิลป์ หรือระบำ..ใช่ครับ ตันตระหรือวัชรญาน หรือที่เราเรียกว่า พุทธฝ่ายมหายาน

สมาชิก : ในการสวดมนต์ของวัชรยาน ก็มีให้ทำสัญลักษณ์มือ ประกอบการสวดฯด้วยเหมือนกันค่ะ กำหนดปราณด้วย ชอบทำวัชรศาสตราเป็นประจำค่ะ คุณลุง

ลุงรักชาติราชบุรี : เยี่ยมเลย.. ทราบถึงความเป็นมาของ วัชรญานมั้ย?..พระมหากัสสปะเถระ..ท่านได้รับการสอนวิชาจากพระพุทธเจ้าเรียกว่า โพชฌงค์ และได้กลายมาเป็น มวย

สมาชิก : ดีจังเลยที่คุณลุงแนะนำเรื่องนี้นะคะ เหมือนกับว่า คุรุนั้นอยู่ในทุกที่จริงๆอย่างที่รินโปเช่เคยบอกไว้เมื่อ ๑๐ กว่าปีก่อนน่ะค่ะ คุรุเฝ้าดูแลและสั่งสอนเธอจากทุกสรรพสิ่ง คุณลุงในวันนี้ ก็เป็นดั่งคุรุที่มาชี้แนะให้ได้รู้ว่าในตอนนี้ควรจะมุ่งสนใจในสิ่งใดที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ก้าวหน้าขึ้น..ทราบค่ะ สนใจในพุทธวัชรยานมานานพอสมควรค่ะ รู้สึกได้ว่า เป็นความเหมาะสมกับตัว กับสิ่งภายในของตัวเองมากที่สุดค่ะ คุณลุง แต่ที่กลายมาเป็นมวยนี่ ยังไม่เคยทราบค่ะ คุณลุงกรุณาเล่าให้ฟังอีกนะคะ สนใจค่ะ

ลุงรักชาติราชบุรี :..พระมหากัสสปะเถระ..ท่านมีอายุมากแล้วเมื่อมาบวช จึงได้รับเมตตาจากพระพุทธเจ้าให้ฝึกวิชาโพชฌงค์ คือการทำสมาธิเคลื่อนไหว ซึ่งพระพุทธองค์ท่านได้เคยฝึกต้นทางของวิชามาจากพระอาจารย์อุทกดาบส..แต่ท่าน(พพจ.) สามารถพัฒนาปราณะได้สูงด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่า ท่านอุทกดาบส บรรลุได้แค่ฌาน7 แต่ พพจ.บรรลุฌาน8และ..จนถึง นิพพาน..การเข้าถึงพุทธะ(โพชฌงค์)อาศัยเงื่อนไขของ น้ำ +อาณาปานสติ+สมาธิ+จงกลม+การตัดนิวรณ์+การตัดอุเบกขา...แต่ฌานสมาบัติ เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่ ฌาน2..ทำให้แข็งแรง ควบคุมกิเลศ ควบคุมร่างกายได้..

สมาชิก : แล้วท่านใช้ท่ารำมุทรามาประกอบยังไงบ้างคะ

ลุงรักชาติราชบุรี : เมื่อพพจ.ปรินิพพาน ท่านอาจารย์พระมหากัสสปะ จึงได้แยกคณะลูกศิษย์ออกมาฝึกทางสายโพชฌงค์ พระในสายนี้(ตันตระวัรญาน)จึงมีอายุยืนนานมาก..สายนี้ต่อเนื่องกันมาจนถึงประมาณปีพ.ศ.1000กว่าๆ จึงมีการอพยพคณะอุบาสกอุบาสิกา มาทางสยามประเทศและจีน..อาทิ พระโพธิเถระ(ปรมาจารย์ตั๊กม้อ วัดเส้าหลิน) ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับ อาณาจักรฟูนัน หรือ จามปา(เวียตนาม)และอาณาจักรหริภุญชัย(ลำพูน)ที่สร้างโดยพระฤษีสุกกทันตะ(ฟันขาว) เพื่อให้ลูกศิษย์ คือ พระนางจามเทวี ปกครอง..ซึ่งปรากฏในจารึกในคัมภีร์ชินกาลมาลีปกรณ์ของชาวล้านนา..พระฤษีสุกกทันตะ เป็นเจ้าสำนักธัมมิกการาม แห่งเขาสมอคอน ลพบุรี ท่านเป็นปรมาจารย์ วิชา มวย ของชาวสยาม เช่นเดียวกับปรมาจารย์ตั๊กม้อของวัดเส้าหลินและมวยกังฟูทั้ง2เป็นพระภิกษุวัชรญานมีอายุอยู่ในยุคใกล้เคียงกัน

สมาชิก : เชื่อมโยงกันมา.. งั้น พระฤษีสุกกทันตะ ถือว่าเป็นต้นสายวิชามวยในสยาม หรือเปล่าคะ?แล้วค่อยๆแตกออกมาเป็นสายมวยอื่นๆอีกน่ะค่ะ

ลุงรักชาติราชบุรี : บางทีพระฤษีสุกกทันตะและพระฤษีวาสุเทพ อาจเป็นศิษย์หรือสหายธรรมของปรมาจารย์ตั๊กม้อ เพราะพระฤษีวาสุเทพเป็นผู้เลี้ยงดูพระนางจามเทวี ซึ่งน่าจะเป็นยุวกษัตริย์ของชาวจามปาแห่งอาณาจักรฟูนัน…ใช่ครับ วิชามวยชาวสยาม มีหลายส่วนเกี่ยวข้องกับชาวกะเหรี่ยง(ปกาเกอญอ)ซึ่งเป็นชาวทิเบต ที่อพยพมาพร้อมกันพระวัชรญานเมื่อ1000กว่าปีก่อน

สมาชิก : เพิ่งทราบว่าปกากะญอ คือ ชาวทิเบต ที่อพยพ ลงมานะคะ นี่ ถ้าอย่างนั้นวัชรยานก็มาถึงอาณาจักรแถวนี้มานานแล้ว

ลุงรักชาติราชบุรี : จากชื่อที่แปลว่า สมถะ เรียบง่าย ..จากภาษาพูดของชาวกะเหรี่ยง ตลอดจนลักษณะของการรำมวย การฝึกสมาธิ และลักษณะของพระฤษีชาวปกาเกอญอ ที่หลงเหลืออยู่ในป่า

สมาชิก : ถึงว่า เคยเห็นรูปปั้นพระโพธิสัตว์ของวัชรยานในงานพื้นถิ่นของอาณาจักรต่างๆในสุวรรณภูมิด้วย

ลุงรักชาติราชบุรี : มีหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุในการขุดค้นที่ลำพูน

สมาชิก : ยังนึกเลยว่า ศิลปะศรีวิชัย ก็มีการปั้นพระโพธิสัตว์ ก็นึกว่ามาจากทางลังกาเท่านั้น ตามที่เคยเรียนเด้กๆน่ะค่ะ ว่าศาสนาพุทธมาจากทางลังกา

ลุงรักชาติราชบุรี : การเข้ามามี2ทาง คือ จากตอนบนผ่านพะม่าและจีน..กับทางใต้ ผ่านลังกาและอาณาจักรศรีวิชัย

สมาชิก : เคยไปหริภุณชัยมา ๓ ครั้งค่ะ

ลุงรักชาติราชบุรี : นู๋ นับถือศาสนาพุทธ?

สมาชิก : เป็นพุทธค่ะ พุทธที่เหมาะกับวัชรยาน

ลุงรักชาติราชบุรี : ครับ..อย่าแยกพุทธะ เลยนะครับ

สมาชิก : เจอคนที่นับถือวัชรยานและสนิทกันได้รวดเร็วอยู่หลายคนค่ะจริงๆก็ไม่ได้แยกหรอกค่ะ เพราะพุทธก็คือ พุทธเดียวกัน พระไตรฯฉบับเดียวกัน เพียงแต่วิธีปฏิบัติหรือวิธีคิดแล้ว คิดว่าเหมาะสมกับจริตของเรามากกว่าค่ะหมายถึงอย่างนี้

ลุงรักชาติราชบุรี : เป้าหมายของชาวพุทธ คือ นิพพาน เหมือนๆกัน..แต่ในสายของพระมหากัสสปะ(ที่เราเรียกว่าวัชรญาน) ท่านสอนให้มีหน้าที่ปกป้องศาสนาด้วย จึงมุ่งฝึกความแข็งแรง..ในยุคนั้นชาวพุทธ ถูกทำร้ายมากและต้องเดินทางจาริกไปในถิ่นกันดาร เผชิญโรคภัยไข้เจ็บมากมาย..แต่ในส่วนตัวลุง ก็เห็นว่า ในยุคนี้ อุบาสก อุบาสิกา ต้องมีหน้าที่ปกป้องพระศาสนาเช่นกันเช่นเดียวกับการปกป้อง ชาติและพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นธัมมิกราชา

สมาชิก : รู้สึกเข้าใจได้ง่าย แต่ก็ไม่ได้คิดว่าต้องเป็นสายโพธิสัตว์หรอกนะคะ ก็ยังชอบที่จะเป็นปัจเจกอยู่ ขอแค่ให้ตรงจริต รู้จักตนเอง แล้วก็มีเป้าหมายคือ บรรลุนิพพานได้ ไม่ต้องมาเวียนว่ายอยู่อีกเท่านั้นล่ะค่ะ ทุกคนต้องมีที่พึงเป็นตนเอง ใช่ค่ะ ถ้าศาสนาอยู่ไม่ได้ พระมหากษัตริย์ก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน นี่เป็นสิ่งที่ต้องเคียงคู่กันไปตลอดจะให้ขาดหายไปจากกัน หรือ เหลือไว้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ค่ะถึงจะชอบความเป็นปัจเจกแค่ไหน แต่เรื่องนี้ มันก็ถือว่าเป็นหน้าที่ในการเกิดมาเช่นกันค่ะไม่งั้นสรรพชีวิตก็จะไม่สามารถอยู่ไปจนถึงวันที่ข้ามพ้นวัฏฏะได้หมด

ลุงรักชาติราชบุรี : ได้คุยกับนู๋แล้วมีความสุขมากเลย..ตั้งต้นให้ถูกโดยยึด พละ5..เริ่มที่ ศรัทธา...ศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์..ศรัทธา ในความดี ..ศรัทธาในการเผยแพร่ความดี..และศรัทธาในความบริสุทธิ์ใจ..ต่อไปก็ตั้งใจในการมีความกล้าหาญที่จะเผชิญอุปสรรคต่างๆในชีวิต ด้วยจิตใจที่เบิกบาน..ต่อมาก็หมั่นฝึกสติให้มั่นคง นะครับ..

.......................................................................................

(ได้มีการตัดและปรับข้อความบางส่วน เพื่อความเหมาะสม ครับ..)

หมายเลขบันทึก: 580781เขียนเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2014 20:59 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 พฤศจิกายน 2014 21:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี