วันนี้มีเรื่องจะนินทาเพื่อนศึกษานิเทศก์ที่นั่งข้าง   วัน ๆ มีผู้มาปรึกษาเรื่องงานตลอดเวลา  พูดได้ว่าเวลาทุกนาทีที่อยู่สำนักงานมีค่าจริง ๆ  เช้ามาก็ง่วนอยู่กับงานวัดและประเมินผล อยู่กับคอมพิวเตอร์  สักพักก็บริการทางวิชาการผ่านทางโทรศัพท์  ตอบปัญหาเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล  พูดโทรศัพท์จบมีคุณครูมาปรึกษาเรื่องการทำวิจัยท่านก็ให้คำปรึกษาที่ใช้การอธิบายให้เข้าใจ  และเสนอแนะให้ไปศึกษาเอกสารเพิ่มเติม  เรานั่งข้างยังแอบเก็บเกี่ยวความรู้ไว้ได้หลายประเด็นเหมือนกัน  ที่สำคัญบรรยากาศในขณะให้คำปรึกษานั้นเป็นกัลยาณมิตรนิเทศเลยล่ะ  ครูทุกคนที่มาปรึกษาจะกลับไปด้วยความสุขพร้อมที่จะปรับปรุงงานของตน 

           งานในความรับผิดชอบของตนก็มากมาย  เพื่อนนั่งข้าง ๆ ยังเร่งให้ประเมินงานวิจัยในชั้นเรียนอีก   ท่านก็ไม่เกี่ยงจัดการให้เสร็จเรียบร้อย  ไม่เท่านนั้นเพื่อน ๆ  ที่มีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์ท่านก็ยังแก้ปัญหาให้ได้ด้วย   ยังมีอีกมากมายเล่าวันนี้ไม่หมดแน่  

            มองดูท่านบริการให้กับผู้ใช้บริการแล้ว  ตอบได้เลยว่าท่านบริการที่เต็มไปด้วยความรักในงานศึกษานิเทศก์จริง ๆ  ให้บริการด้วยน้ำใสใจจริง   ทุกครั้งที่มีการบริการจะเห็นความสุขของทั้งผู้ให้และผู้รับ 

           ที่สำคัญคุ้มค่าจริง ๆ กับเวลาที่สำนักงานตั้งแต่เข้าถึง 16.30 น.