กาแฟดอยตุง มิใช่แค่การกินกาแฟ

กาแฟดอยตุง ของแท้ ทานบนดอยตุงด้วย อร่อยชอบมาก หลังถ้วยเขียนเล่า"เราเน้นความสำคัญของการ "ปลูกคน ปลูกป่า" ให้โอกาสที่ชีวิตจะเติบโตงอกงามและอยู่ร่วมกับ ชาวไทยภูเขาบนดอยตุง จึงไม่ได้เป็นเพียงคนปลูกกาแฟ แต่พวกเขาเป็นเจ้าของที่ผูกพันดูแลทั้งผลผลิตกาแฟและผืนป่า คืนร่มเงาให้แก่ธรรมชาติ ทำให้ทุกชีวิตดีขึ้น จากความตั้งใจในทุกกระบวนการผลิต กาแฟดอยตุงจึงเปี่ยมด้วยคุณภาพ ด้วยกาแฟถ้วยนี้ ท่านได้มอบอนาคตที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและธรรมชาติ พร้อมกับความภาคภูมิใจแก่ตัวท่านเอง" สุดยอดเห็นไหมครับกาแฟดอยตุงเปี่ยมด้วยคุณค่า ท่านละครับทานกาแฟดอยตุงหรือยัง นี่เป็นเพียง ตัวอย่างเล็กๆของน้ำพระทัยของสมเด็จย่าต่อชาวไทยภูเขา ผมอ่านข้อความหลังถ้วยกาแฟแล้ว ผมไปไหนก็จะชวนให้ดื่มกาแฟดอยตุง หรือใช้กาแฟดอยตุง เพราะให้คุณค่าแก่ชีวิตมากมายมหาศาลครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนอาศัยอาณาจักรศรีวิชัยความเห็น (0)