ประชุมคณะครูโรงเรียนบ้านแม่โจ้ (2/11/57)

วันนี้เป็นวันประชุมชี้แจงกิจกรรมและสิ่งที่จะทำในภาคเรียนที่สองนี้ โดยมีเรื่องที่ประชุมคร่าวๆ ดังนี้

-เทอมนี้กิจกรรมเยอะให้จัดแผนการเรียนการสอนให้ดี
-การนำข้อสอบมาติวให้นักเรียน การสอบ o-net NT ของนักเรียนชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 เพราะโรงเรียนบ้านแม่โจ้คะแนนสอบ o-net มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศตลอด คณะครูจึงอยากให้รีบสอนในหน่วยที่ง่ายๆและเวลาใกล้ๆปิดเทอมจะได้มีเวลาว่างในการติวข้อสอบ หรือนำข้อสอบเข้าไปติวในแต่ละบทเลย
-การเพิ่มชั่วโมงสอนสังคม คือวิชาพลเมืองดีในเพิ่มไปในคาบเรียนอีกชั้นละหนึ่งคาบเรียน
-การพานักเรียนไปงานศิลปะหัตถกรรมที่ แพร่ การแข่งทักษะทางวิชาการต่างๆ ที่นักเรียนได้รับการคัดเลือกให้ผ้านเข้าไปแข่งในระดับภาคเหนือ ว่าจะไปกันยังไง นอนที่ไหน การประสานงานต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมไว้
-การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง 6 พ.ย. ผอ. ให้คณะครูที่มีส่วนเกี่ยวข้อไปจัดทำตารางเวลาและงบประมาณต่างๆ มาเสนอเพื่อจะอนุมัติต่อไป
-การจัดผ้าป่าช่วงสิ้นปี ในช่วงสิ้นปีทุกๆปี โรงเรียนจะมีการจัดผ้าป่าเพื่อหาทุนเข้าโรงเรียน เพื่อนำมาพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ กำหนดวันเวลาที่จะจัดทำผ้าป่า
-การส่งตัวแทน อบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กิจกรรม 5ส การทำห้องสมุด การทำร้านกาแฟ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา,ผู้ปกครอง กิจกรรมของรพ.ที่จะมาทำใน รร.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)