วันสัมมนาก่อนการฝึกสอน (31/10/57)

วันนี้เป็นวันสัมมนาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก็มีการแนะนำต่างๆ จากวิทยากร มีการแนะนำเทคนิคต่างๆ ที่น่าสนใจ และนำไปปรับใช้ได้ สถานที่จัดสัมมนาก็คือศาลาร่มโพธิ์ ในมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)