ห้องเรียนห้อง 13 (28/10/57)

วันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557  วันนี้รับหน้าที่สอน 4 ชั่วโมงเต็มเลยในช่วงเช้า เพราะ ครูพี่เลี้ยงมีอบรม ฉันจึงได้ทำหน้าที่สอนแทนอีก 2 ชั่วโมง .......

และในชั่วโมงสอนห้อง 4/13 ฉันสังเกตเห็น กระดาษแผ่นหนึงวางอยู่บนโต๊ะ เคลือบพลาสติกอย่างดี และมีข้อความเขียนไว้ดังภาพนี้

V

V

การนั่งจับคู่ระหว่างนักเรียนที่เก่งและนักเรียนที่อ่อน ฉันคิดว่าจะเกิดผลดีกับนักเรียนเพราะ คนที่เก่งจะสามารถให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่เพื่อนที่เรียนอ่อนได้  ส่วนนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ จะมีพี่เลี้ยงมานั่งคู่ด้วย เพื่อให้ความช่วยเหลือในทุก ๆ เรื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)