กิจกรรมบำบัดอาสา ณ มูลนิธิออทิสติกไทย

มูลนิธิออทิสติกไทย คือ แห่งที่สอง ที่ทางกลุ่มดิฉันได้รับมอบหมายให้เข้าไปเป็นจิตอาสา

เรามารู้จัก มูลนิธิออทิสติกไทย กันก่อนเลยนะคะ

มูลนิธิออทิสติกไทย เป็น องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ระดับดีมาก จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ เป็นองค์กรนิติบุคคลเอกชน ที่ดำเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน บุคคลออทิสติก บุคคลที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการหรือการเรียนรู้ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

(ข้อมูลจาก  http://www.autisticthai.com)

จากการที่ได้พูดคุยกับครูการศึกษาพิเศษในมูลนิธิแล้ว พบว่า ส่วนใหญ่ในมูลนิธิเป็น เด็กโต ไปจนถึงอายุ 30 เป็นผู้ชายค่อนข้างมากโดยส่วนใหญ่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่งแล้ว โดยทางมูลนิธินั้น เน้น ฝึกจากประสบการณ์ตรง ฝึกทักษะการเข้าสังคม โดยปัญหาที่เห็นเด่นชัดคือ ปัญหาเรื่องภาษาการสื่อสาร  ปัญหา Sensory การประสานการรับความรู้สึก และปัญหาการควบคุมอารมณ์ทางเพศ 

และอีกหนึ่ง วิธีการที่น่าสนใจใน มูลนิธินี้คือ ทางมูลนิธิได้ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้จัดทำ นวัตกรรมสำหรับเด็กออทิสติก ที่เรียกว่า " Autistic Application" โดยในแอปจะเป็นเกมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร และการประกอบกิจวัตรประจำวัน ของเด็กออทิสติก คล้ายๆกับ communication board ของผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีความบกพร่องทางกาย  แต่การใช้แอปพลิเคชั่น เช่นนี้ในแท๊บแล็ตก็มีทั้งผลดี และผลเสียตามมาเช่นเดียว 

ทางมูลนิธิจะมีการจัดให้มีการฝึกทำงานของเด็กออทิสติก โดยจะให้ลงมือทำงานจริงที่สำนักงานของมูลนิธิ โดยจะให้ทำงานเป็นร้านถ่ายเอกสาร จัดเรียงเอกสาร เพื่อเป็นการฝึกอาชีพของเด็กไปในตัว และมีโครงการว่าจะจัดทำเป็นร้านกาแฟ และให้เด็กเป็นคนดูแลร้าน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับเด็ก 

นอกจากนั้น ทางมูลนิธินอกจากจะมี การเรียนการสอน โดยครูการศึกษาพิเศษแล้ว ยังมีการจัดค่ายนอกสถานที่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะการเข้าสังคม 

และมีการส่งเสริมการเล่นดนตรีของเด็กในมูลนิธิ

จากการที่ได้ไปสำรวจข้อมูลและสถานที่ เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมนั้น ได้ทราบว่า กำลังคนในการพัฒนาเด็กมีความสำคัญมาก เพื่อที่เด็กแต่ละคนจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และกิจกรรมที่จัดควรเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 

 ซึ่งทางกลุ่มของดิฉันได้วางแผนว่าจะเข้าไปเป็นอาสาสมัครร่วมจัดกิจกรรม  นอกจากนั้นยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับครูการศีกษาพิเศษเพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กต่อไป ไว้ถ้าได้ไปจัดกิจกรรมแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะคะ ^___^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ที่ได้จากบทเรียนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กกลุ่มนี้..ที่โรงเรียนก็มีคนหนึ่งก็อยากให้ผู้ปกครองได้นำไปศึกษากับศูนย์การศึกพิเศษเหมือนกันครับ..