Work shop คืออะไร ต้องเตรียมตัวอย่างไร

RUJIPHAT
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความหมายการจัด Workshop คือ การได้รับหรือให้ข้อมูลใหม่ๆ ซึ่งจะแสดงผ่านออกมาในรูปแบบต่างๆ โดย

ไม่เน้นไปที่การบรรยาย (Lecture) หรือการให้ความรู้เชิงทฤษฎี แต่เป็นการพาเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้

     โดยผมและเพื่อนๆสมาชิกในกลุ่มอีก 4 คนได้รับมอบหมายในการจัด Workshop ในหัวข้อ 

“Self-management” หรือการจัดการตนเอง ของนักศึกษากายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

     แน่นอนว่าสิ่งแรกที่พวกเราต้องทำกันคือการประชุมงานเพื่อวางแผนกำหนดงานต่างๆ เริ่มจาก

1.กำหนดวันที่เพื่อจัดกิจกรรม Workshop

2.วางตารางงานแต่ละวันลงใน ปฏิทินเพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน

3.เก็บรวบรวมข้อมูลหัวข้อ Self-management ที่นักศึกษาในคณะสนใจและต้องการให้จัด Workshop ผ่านการทำกลุ่ม KM แบบเล็ก 5-10 คน

4.วิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้

5.ร่างMind mapping และ สรุปข้อมูลลงใน Fact sheet

6.เตรียมการประชาสัมพันธ์

7.ซ้อมการจัดWorkshop

8.Workshop

9.สรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม

10.ทำเอกสารสรุปโครงการ

นี่คือ Fact sheet และ Poster ประชาสัมพันธ์ของ Workshop ในหัวข้อ “การเรียน”

โดยใช้ชื่อว่  “ชีวิตดีPT&OTจัดการได้”ในบทความถัดไปผมจะมากล่าวถึงกิจกรรมต่างๆใน Work Shopนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตความเห็น (0)