วันนี้ขณะเดินทางมาทำงาน...ฟังข่าวสารจากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย...มีเสียงท่านพุทธทาสภิกขุ  บรรยายถึงเรื่องเรียนรู้เมื่อเวลาเราป่วย...

ท่านกล่าวทำนองว่า...สังขารทั้งหลายมันเป็นอย่างนี้เอง...คือมันไม่เที่ยง...มันเปลียนเปลี่ยนแปลงไป...ตามช่วงจังหวะเวลาและโอกาส...เราต้องเข้าใจและเรียนรู้จักมันให้ดี...

อย่าให้มันมาครอบงำจิตใจเรา...ถ้าความทุกข์อยู่เหนือจิตใจเราได้อยู่ที่ไหนก็เจอแต่ความทุกข์ทั้งนั้น

ผมเกิดการสว่างวาบเลยครับ...ฮา ๆ เอิก ๆ...คือถ้าเราไม่รู้จักความทุกข์...เราก็ถูกความทุกข์เล่นงานเราตลอดเวลา...แต่ถ้าเราเรียนรู้จักความทุกข์...เข้าใจให้ถ่องแท้ในเรื่องของความทุกข์...มีจิตใจที่อยู่นอกอำนาจของมันได้...

เราจะสนุกและดูความทุกข์เหมือนดูสัตว์ร้ายอยู่ในกรงขังด้วยความสบายใจครับ...

คุณเรียนรู้จักความทุกข์หรือยังครับ...