"พี่หนาน"
นาย พรพจน์ พี่หนาน เรียงประพัฒน์

แผ่นดินธรรม : พึ่งตนเอง


๒/๑๐/๒๕๕๗

*************

แผ่นดินธรรม : พึ่งตนเอง

เมื่อวานนี้ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการวัดใหม่เจริญธรรม ชาวบ้าน แม่บ้าน ผู้นำอันประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. หมู่ที่ ๑๔,๑๕ ได้พร้อมใจกันลากหินจากโรงโม่หินที่บ้านถ้ำ บ่อทอง โดยใช้รถไทแลนด์ทั้งหมด ๑๑ คัน ลากมาถมทางหรือถนนบริเวณวัดใหม่เข้ามาในหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ ๖๐๐ เมตร ที่มีสภาพเป็นหลุมบ่อเละเทะ พร้อมกับได้ช่วยกันตัดแต่งกิ่งไม้ที่ใกล้ถนนและที่พันอยู่กับสายไฟฟ้าออก งานนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน และ อบต.บ่อทอง ที่ได้ส่งพนักงานจ้างมาช่วยตัดหญ้าและนำรถกระเช้าสีส้ม(รถไฟฟ้า)มายกคนขึ้นไปตัดแต่งต้นไม้และหญ้าเครือที่พันสายไฟฟ้าอยู่

การทำงานเพื่อสาธารณะหรือส่วนรวมนี้ ผมอดที่จะชื่นชมชาวบ้านหมู่ ๑๔,๑๕ ไม่ได้ ที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกัน พร้อมใจกันเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้นำหมู่บ้าน โดยในวันนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำงานดังนี้

๑.รถไทยแลนด์ ๑๑ คันวิ่งไปเอาหินที่ขอบริจาคจากโรงโม่หินที่บ้านถ้ำดิน โดยการนำของ ส.อบต.ยงค์ ขมหวาน ผู้ใหญ่ทรัพย์ เขย่า

๒.รถไทยแลนด์ ๑ คัน พร้อมชาวบ้านจำนวนหนึ่งไปหาไม้มาทำยอดฉัตรและทำฮอกที่ใช้ตีเพื่อส่งเสียงดังเอาไว้ให้เด็กหรือเปรตในวันออกพรรษานำโดย ผช.ผบ.แอ๊ด ชอบธรรม

๓.รถพิกอัพของผู้ใหญ่สุพรรณ ชอบธรรม พร้อมด้วยผู้เขียน ลุงหวิน โกยทรัพย์ เตรียมพื้นที่บริเวณที่จะถมหิน วิดน้ำออก และใช้ไม้กวาด กวาดน้ำออกให้หลุมแห้งไปที่ถนนบริเวณใกล้หมู่บ้านช่วงที่รอรถลากหินยังไม่มา

๔.กลุ่มของแม่บ้านนำโดย ส.อบต.ชนัฎฎา ดังดี ผช.ผบ.บุญเลิศ บุญปลีก ทำอาหารกลางวัน ทำยอดฉัตร หมวกเทวดาในศาลา กับผู้มารักษาศีลในวันพระและช่วยพระแต่งแต้มหัวเปรตหรือหน้ากาก

๕.กลุ่มของ ส.อบต.จักรพงษ์ ศรีแก้ว ได้นำรถกระบะพาผู้สูงอายุ ผู้ใจบุญนำ “กัณฑ์เทศน์" ไปที่วัดแสนขัน (ห่างจากหมู่บ้าน ๖ กิโลเมตร) เนื่องจากวันแสนขันมีการเทศน์มหาชาติในวันพระวันนี้คล้ายเป็นการเอาแรงบุญเทศน์มหาชาติกัน

๖.กลุ่มของ ส.อบต.ประสิทธิ์ เปอร์ทอง ได้นำพนักงานจ้าง ของอบต.บ่อทอง มาช่วยตัดหญ้าบริเวณข้างถนนและช่วยชาวบ้านตัดแต่งกิ่งไม้ ลุงซิวคนขับรถ อบต.ยังช่วยขับรถไถของชาวบ้านปรับบริเวณกองหินในถนนอีกด้วย

การทำงานและแบ่งหน้าที่ แสดงให้เห็นถึงการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ การทำงานอย่างมีระบบ มีความรับผิดชอบ ของแต่กลุ่มแต่ละท่าน ในหนึ่งวันมีการทำงานหลากหลายอย่าง ไม่ได้เป็นหมู่บ้านนำร่องแผ่นดินธรรมหรอก แต่พวกเราก็มีธรรมะ มีวัดเป็นศูนย์รวม มีความเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี ใครมีอะไรก็นำเอามาช่วยเหลือกัน ทั้งกำลังคน มีด พร้า คาด จอบ รถไทแลนด์ รถไถเล็ก รถกระบะ บางท่านซื้อเครื่องดื่มให้คนทำงานเพราะตนเองมาไม่ได้ บางคนให้ไก่ ให้ฟัก ให้ถั่วฝักยาวและมะละกอมาทำส้มตำ บริจาคอาหารของหวานมาก็มีครับ

การทำงานของพวกเราทำเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพราะอีกไม่กี่วันก็จะออกพรรษา และทางวัดก็จะจัดงานตักบาตรเทโวด้วย จึงไม่สามารถรอหน่วยงานภายนอกหรือ หน่วยงานรัฐที่จะเข้ามาช่วยพวกเราได้อีกแล้ว

เวลาประมาณ บ่ายสองโมงกว่า ๆ การทำถนนตัดแต่งกิ่งไม้ ก็เสร็จเรียบร้อย คงเหลือก็แต่ภายในวัดที่เป็นงานละเอียด ผู้สูงอายุ ผู้ตัดหญ้าในวัด ที่ต้องคุยกันไปทำกันไปจนเย็น ที่เล่ามานี้ก็มีภาพการทำถนนจำนวนมากมาให้พิจารณา บางงานอาจไม่ได้ถ่ายไว้ เชิญทัศนากันได้นะครับผม...


ทางสายบ้านแพะ-เนินชัยครับ มีงบแล้วแต่ยังไม่พร้อมตอนนี้ รอก่อนนะ


ดูสภาพถนนบริเวณที่เละเทะ เป็นหลุมเป็นบ่อเถอะครับ...รอไม่ไหวจริง ๆ อย่างนี้มันต้อง "ซ่อม"

ทางเส้นนี้รถหกล้อจากแพร่ลากไม้สักลากควายผ่านหลายคันมาก ยังไม่มีการจัดระเบียบใดๆ เลย

หลากหลายมุมมองของท้องถนนบ้านเรา ฝั่งซ้ายคือหมู่ ๑๕ ฝั่งขวาคือ หมู่ ๑๔ ครับ

ตัดแต่งกิ่งไม้ ใบหญ้าที่เกาะสายไฟ และที่อยู่ข้างทางให้ดูโล่ง สัญจรสะดวก

ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอก...ผู้ใหญ่สุพรรณ์ ชอบธรรม หมู่ ๑๕ เองแหละครับ

ทีมงานกำลังหนุ่มใหญ่จาก อบต.บ่อทอง พร้อมรถกระเช้าของช่างไฟฟ้ามาร่วมด้วยช่วยกันครับ

ด้านบนกระเช้ามีคนอยู่นะครับ กำลังตัดแต่งหญ้าเครือที่คลุมเสาไฟและสายไฟอยู่ การไฟฟ้าไม่มีใครสนใจเลย

มีรถไถเล็กมาช่วยดันขอบข้างถนน พร้อมกับดันหินปรับถมหลุมบนถนนด้วยครับ

ผู้สูงวัย คณะกรรมการวัดก็ถือไม้กวาดช่วยกันกวาดน้ำในหลุมออก และคอยหาสิ่งของที่ต้องการให้ด้วย

ลุงหวิน ผู้ใหญ่ ช่วยวิดน้ำ เจ้าหน้าที่อบต.ช่วยกันตัดหญ้าตามขอบถนน หรือข้างทาง

ส.อบต.ประสิทธิ์ (แอ)ไม่ใส่หมวก คอยควบคุม ดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้ และหญ้าข้างถนนครับ

ไทแลนด์ดั๊มหินที่ลากมา ลงบริเวณถนนที่ชำรุด มีผู้ใหญ่สุพรรณ์ คอยกำกับรถอยู่ข้าง ๆ

หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ช่วยกันโกยหินในรถคันที่ไม่สามารถดั๊มได้ลงจากรถไทแลนด์ครับ

จากนั้นก็ช่วยกันปรับและเกลี่ยกลบถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อกันอีกครั้ง

ผู้ให่ญ่มือซ้ายโบกรถ มือขวาถือกระป๋องที่ใช้วิดน้ำออกจากหลุมอยู่เลย

บริเวณไหนที่คนช่วยได้ก็ช่วยกันโกย ช่วยกันปรับ บริเวณไหนคนทำไม่ได้ก็ใช้รถไถเล็กเอาครับ

ช่วยกันโกยหินลงจากรถที่ดั๊มไม่ได้ รถไถก็ปรับพื้นเกลี่ยหินให้อีกที

ดูเหมือนจะยึดถนนกันเลยนะครับเนี่ย (ฮา)

ปรับไปบ้างแล้ว มองหาหลุมไม่เจอแล้วนะครับ ...คนเห็นหน้าใครนะ คุ้น ๆ แฮะ

หนุ่มตั้มลูกชาย ส.อบต.ยงค์ ขยันขันแข็ง ดูเอาจริง เอาจังมากเลย ยกนิ้วกดไลค์ให้เลย

ภาพนี้ถ่ายจากทางวัดใหม่เข้าไปยังหมู่บ้านครับ...เห็นภูเขาด้านทิศตะวันออกลิบๆ

ถ่ายจากถนนที่ทำความสะอาดกันเสร็จแล้วมาที่วัดใหม่เจริญธรรมครับ

ภาพนี้ถ่ายจากถนนที่ซ่อมแซมมายังถนนหน้าวัดใหม่ เห็นถนนลาดยางหน้าวัดอยู่ไกล ๆ

รถไทแลนด์คันหนึ่งจอดหน้าพุ่มกระดังงาและหน้ากลองใหญ่(ฮงก๋อง) มองเห็นมณฑปที่สร้างยังไม่เสร็จ

ศาลาการเปรียญของวัดใหม่ แบบเต็มด้านข้าง ที่มีลานจอดรถโล่งกว้างมากครับ

ป้ายประชาสัมพันธ์บ่งบอกถึงการมีศีล แล้วมีสุข มีความปรองดอง และสามัคคี (ไม่ชอบคำว่าสมานฉันท์)

พระหนุ่มท่านช่วยกันแต่งแต้มสีสันให้กับหัวเปรต และหน้ากากผีครับ

ศาลาการเปรียญ ถ่ายเข้าไปด้านหน้า ดูเรียบง่าย และงดงามครับ

ภายในศาลาการเปรียญถ่ายจากมุมประตูเล็กด้านข้าง เข้าไปที่อาสน์สงฆ์

เตรียมล้อมวงกินข้าวกลางวันกัน ตรงศาลาลมหลังเล็ก ใต้ต้นจามจุรี(ฉำฉา) หน้าโรงครัวครับ

ผู้ช่วยแอ๊ต(ใส่หมวก)กำลังตั้งใจทำ"ฮอก"ที่ใช้ตี ให้กับเด็กๆ ที่เป็นเปรต

ลุงหนานธรรม นั่งทำฉัตรให้นางฟ้า เทพบุตร ช่วงนี้ฝนกำลังตก เป็นช่วงพักกลางวันพอดี

ปู่จารย์นา ซวงไซ และ ปู่จารย์พรมมา ปัญญาจันทร์ และผู้สูงอายุช่วยกันทำฉัตรเทวดาครับ

ขนาดฝนตกยังไม่ยอมหยุดทำงานกันเลยนะครับเนี่ย...ย้ายมาจากซุ้มกระดังงาด้านหลังโน่นแน่ะ

หลายท่านคงรู้จักและคุ้นเคยกันดีนะครับ..."ต้นสาละ" ดอกออกกับลำต้น แปลกดีจัง...

ขอบคุณทุกท่านที่สนใจ ขอบคุณ GotoKnow

หมายเลขบันทึก: 578072เขียนเมื่อ 2 ตุลาคม 2014 14:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2015 15:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)

อาการเจ็บป่วยเป็นหลุมเป็นบ่อ..ของถนน..ที่มีงบประมาณพุ่งสูงขึ้นเป็นกิโลเมตรละล้าน..ในระยะหล้ังเมื่อสิบปีก้อนอยู่ที่แสน..มีสภาพเหมือนกันทุกตำบล..ฝนแรกก็พังแล้ว..(และทราบมาว่ามีงบ..ซ่อมแซมทุกปี..หากไม่มีการซ่อม..)มีแต่ป้ายปักบอกราคางบก่อสร้าง..การสร้างถนนบ้านเราไม่มีงบสำหรับการระบายน้ำ..ไม่ว่า..จะเป็นจากน้ำฝนหรือรำรางทางเดินน้ำเก่า..(เห็นแล้วเศร้า..ๆๆๆ)...

มาให้กำลังใจ..ต่อชาวบ้านที่ร่วมด้วยช่วยกัน..เจ้าค่ะ..

อ้อ..นึกขึ้นมาได้..ตอนเป็นชาวบ้านหัดปลูกป่า...แถวบ้านใช้เวลาเป็นสิบๆปี..ทำถนน..เขาสร้างกัน..ปีละหนึ่งกิโลเมตร...เห็นรูปแล้ว..อด..อ้ะะะๆๆๆไม่ได้..ถนนเจ็บป่วยเจียนตาย..อิอิ..

คุณยายอยู่ต่างประเทศ สบายดีนะครับ...ขอบคุณมากมายเลย ที่แวะมาให้กำลังใจ ติ เพื่อก่อ ชมบ้าง เหน็บแนมหรือแซวกันบ้าง ทำแล้วได้บุญ ได้เพื่อน ได้ความสุข ได้กินข้าวฟรี หลายอย่างด้วย...อาทิ...

อาหารหลายอย่างจากการบริจาค แกงไก่ใส่ฟัก  ผัดถั่วงอก ตำส้มถั่วฝักยาว ตำส้มมะละกอ ของหวานมี ขนมอั่วใส้ กระยาสารทโบราณ ผลไม้มี ลางสาด ลองกอง ครับ...งานนี้พุงปลิ้นเลยครับยาย อิอิอิ...

ขอบคุณอีกครั้งครับผม...ไหว้สา ๆ

ดีใจแทนคนในท้องถิ่น นะครับ

ที่ช่วยกันพัฒนาด้วยจิตใจที่เสียสละ

ขอชื่นชมครับ...

-สวัสดีครับพี่หนาน

-อ่านแล้วได้เห็นภาพ...การแบ่งหน้าที่..การงาน...

-ช่วงท้ายมีการแนะนำให้รู้จักกับผู้ทำหน้าที่ต่าง ๆ ด้วย

-ชอบใจ๋ขนาดครับ 

-แหมบ่เมินกะออกพรรษาแล้ว..

-งานวัดคงมีหยังแหมนัก..

-ผ่อเปิ้นยะก๋าน..เป๋นดีม่วน..นะครับ..

-ขอบคุณครับ

ขอบคุณคุณ พ.แจ่มจำรัส ที่ชื่นชม แสดงความเห็นมากนะครับ...

ท้องถิ่นต้องเข้มแข็งครับ ถ้าไม่เข้มแข็งอยู่ไม่ได้แน่ทุกวันนี้ ผมเคยพูดกับผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๕ บ่อยๆ ครับ เรื่องความรัก ความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน "การเอาแฮง" หรือ การลงแขกยังมีให้เห็นอยู่หลายงานครับ

ขอบคุณคุณเพชรน้ำหนึ่งอีกท่าน  มีคำชมคำถามมาเป็นชุดเลย  ต่อไปก็คงต้องมีการเตรียมงานออกพรรษาและตัดหญ้าในพื้นที่ปลูกกันไว้ ณป่าต้นน้ำ ตอนนี้หญ้าขึ้นเต็มอีกแล้วมั๊งครับ...ผมก็ไม่ได้เข้าไปดูนานแล้ว  ผู้ใหญ่สุพรรณมาคุยให้ฟังว่า พริกที่ปลูกไว้ดกมาก  มัวแต่ยุ่งกับการขายของเอาตังค์อยู่...

ขอบคุณที่แวะเวียนมาให้กำลังใจและเยี่ยมเยียนติชมกันด้วยดีตลอดมานะครับ 

สามัคคีคือพลัง สร้างสรรค์ให้หมู่บ้านน่าอยู่ 

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี