การแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ ณ สนามกีฬาเทศบาล (15/08/2557)

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

                                                             โรงเรียนบ้านแม่ปูคา

                                                         ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง

                                             จ.เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 /2557

             วันนี้ดิฉันได้ขับรถเข้าเมืองและมุ่งหน้าไปที่สนามกีฬา เพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและถ่ายภาพให้กับอำเภอสันกำแพง โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนแม่ปูคาเข้าแข่งขันคือ ฟุตบอลระดับประถมและวิ่งผลัดระดับประถม ซึ่งสองรายการนี้หลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้นได้เหรียญทองทั้งสองรายการ เด็ก ๆ ดีใจและมีความสุขมาก และอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ขึ้นอีก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)