งานอาชีพสู่อาเซียน (22/07/2557)

     วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2557

                                                          โรงเรียนบ้านแม่ปูคา

                                                        ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง

                                             จ.เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 /2557

     เนื่องด้วยโรงเรียนได้มีดครงการครูอาสาจากเกาหลี ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้เป้นเวลา 1 อาทิตย์ ทำให้วันนี้ได้จัดงานต้อนรับด้วยการจัดทำการอาชีพของนักเรียนขึ้น เพื่อให้เข้ามาดูงานกิจกรรมอาชีะของนักเรียนที่นักเรียนสามารถทำได้จริงเกิดองค์ความรู้และสามารถนำมาหาเลี้ยงตัวเองได้ในชีวิต ซึ่งทางครูอาสาเกาหลีต่างชื่นชมและประทับใจเป็นอย่างมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)