โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ (17/07/2557)

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

                                                           โรงเรียนบ้านแม่ปูคา

                                                       ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง

                                              จ.เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 /2557

       โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ เป็นในส่วนของเรื่องการประหยัดพลังงาน โดยบูรณาการทั้ง 6 กลุ่มสาระ โดยมีวิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย วิชาการงานพิ้นฐานอาชีพ วิชาคอมพิวเตอร์ วิชาพละศึกษา วิชานาฏศิลป์ โดยจะแบ่งเป็นฐานทั้งหมด 6 ฐาน โดยแต่ละฐานจะมรกิจจกรรมประจำฐานไว้แล้ว ซึ่งดิฉันอยู่ฐานวิชาคอมพิวเตอร์ ฐานนี้จะเป็นฐานการออกแบบโลโก้ในเรื่องของการลดช้พลังงานไฟฟ้า น้ำ และสิ่งต่าง ๆโดยจะให้เด็กออกแบบในความคิดของตัวเอง 

            ผลที่ได้จากฐานนี้จะเป็นในเรื่องของเด็กสามารถใช้โปรแกรมตัดต่อได้ และสร้างผลงานออกมาได้ดีเยี่ยม 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)