หล่อเทียนพรรษา (07/07/2557)

 วันที่ 07 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

                                                      โรงเรียนบ้านแม่ปูคา

                                                ต.แม่ปูคา อ.สันกำแพง

                                        จ.เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 1 /2557

                   วันนี้เด็ก ๆ ได้มาร่วมกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา กับชาวบ้านและเทศบาลแม่ปูคา สถานที่จัดเป็นวัดปูคาใต้ 

ชาวบ้านได้นำเทียนมาหลอมและช่วยกันตักหล่อเทียนคนละเล็กละน้อย โดยที่นักเรียนที่เข้ามามีส่วนร่วมในวันนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 12 คน เด็ก ๆเกิดความตั้งใจ และช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเต็มที่ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวนุชวรา ขาวแสง (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)