30/05/57 คาบจริยธรรม

ไม่ว่าจะวันไหน ๆ เราก็ต้องมีสติ มีคุณธรรม จริยะธรรมให้มาก ๆ

วันนี้เป็นวันศุกร์ ในคาบสุดท้ายของการเรียนวันนี้ จะเป็นคาบเรียนจริยธรรม ซึ่งครูก็จะนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือสิ่งต่าง ๆ ที่ทำให้เราได้รู้ซึ้งถึงความดีที่เราทำไปแล้วจะสุขกายสบายใจ จะเป็นสริมงคลแก่ตัวเอง จะเป็นบุญกุลศลอันยิ่งใหญ่ กระผมว่าคาบสุดท้ายของวันศุกร์นี้เป็นสิ่งที่น่านำไปใช้ที่สุดเลยจริง ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายวีระพันธ์ จอมจิตร ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)