อาจารย์คณะเกษตรฯ มข.มอบพันธุ์ปลาและอบรมการเลี้ยงดูแลปลาให้เกษตรกร

อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบพันธุ์ปลาดุกและปลาเบญจพรรณ พร้อมฝึกอบรมการเลี้ยงและดูแลรักษาให้เกษตรกรหมู่บ้านหนองแวงกลางและบ้านหนองแกมน เพื่อเพิ่มรายได้และบริโภคในครัวเรือน


          ดร.อรุณี พรมคำบุตร อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานอนุกรรมการพื้นที่พัฒนาโมเดลตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น นายกัมพล ไทยโส นักวิชาการเกษตร ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวรังรอง ทาบุญเมืองอสพ.มข. ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง ได้ลงพื้นที่เพื่อนำพันธุ์ปลาดุกและปลาเบญจพรรณ ซึ่งเพาะเลี้ยงโดยภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปส่งมอบพันธุ์ปลาพร้อมฝึกอบรมการเลี้ยงและดูแลรักษาให้เกษตรกร หมู่บ้านหนองแวงกลางและบ้านหนองแกมน ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ที่สนใจเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์และบ่อดิน เพื่อเพิ่มรายได้และบริโภคในครัวเรือน หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมการเลี้ยงและดูแลรักษาปลาแล้ว ได้ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ ของเกษตรกรผู้ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียง เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2557

          รังรอง ทาบุญเมือง ข้อมูลข่าว/ภาพ
         กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)