“วันอังคาร อยู่กับคอมฯ” (27/05/57)

วันนี้เกือบมาโรงเรียนสาย แต่ก็ยังทันเวลา 07.30 น. เมื่อมาถึงโรงเรียน ฉันซึ่งได้รับกุญแจห้องจากครูพี่เลี้ยง ก็ไปเปิดห้อง เพื่อให้เด็กชั้น ม.2/2 ซึ่งครูพี่เลี้ยงเป็นครูประจำชั้น ได้เข้ามาทำความสะอาดห้อง จัดโต๊ะ เก้าอี้ ต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อนไปเข้าแถว..

ตอนเช้าก่อนเลิกแถว จะมีครูฝ่ายปกครอง พูดคุยกับนักเรียนในระดับชั้นมัธยม ทำให้กินเวลาในชั่วโมงแรก ของฉันไปบ้าง ซึ่งในชั่วโมงแรกของฉัน สอนคอมพิวเตอร์นักเรียนชั้น ม. 3/2

แต่นักเรียนห้องนี้ค่อนข้างดี เมื่อเลิกแถวก็รีบเข้าห้องเรียน และตั้งใจฟังในสิ่งที่ฉันสอน ทำให้เรียนรู้ได้เร็ว และเด็กก็สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้เสร็จในชั่วโมง

ในชั่วโมงว่าง ก็นั่งจัดเรียงเอกสารให้ครูพี่เลี้ยง ช่วยงานครูท่านอื่น ๆ ที่ต้องการ

และชั่วโมงสุดท้าย สอนคอมพิวเตอร์นักเรียน ม. 3/1 นักเรียนก็ตั้งใจเรียนดีมาก แต่จะมีกลุ่มนักเรียนชาย 2-3 คน ไม่ตั้งใจฟัง จึงให้ตอบคำถาม เมื่อตอบไม่ได้ จึงหักคะแนนเป็นการทำโทษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)