ลูกเสือ 27/08/57

ฝึกท่องกฎของลูกเสือ ระบบหมู่

.

บอกตรงๆ เลยครับตกกันเป็นแถว

ขนาดเป็นผู้ช่วยยังเหนื่อยเลยครับ สู้นะครับหมู่เสือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศราวุธ นันตากาศ ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)