หนทางสู่การเป็นดีเจ

รายการวิทยุ ( บนสถานีหน้าปัดวิทยุ )

- หน้าที่ของดีเจไม่เพียงแต่จะเปิดเพลงให้กับผู้ฟังเท่านั้น ต้องทำหน้าที่จัดกิจกรรมให้ผู้ฟังได้ร่วมสนุกด้วยในการเปิดเพลงให้ผู้ฟังแต่ละครั้งจะต้องเตรียมตัวศึกษาดนตรี แนวการร้องเพลง เนื้อเพลง รวมไปถึงศิลปินนักร้องเสียก่อน เพื่อให้ผู้ฟังได้รับทั้งความรู้ และความเพลิดเพลินในการฟัง อาจจะหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ศิลปินนักร้องจากผู้รู้เกี่ยวกับด้านดนตรีการอ่านข่าวจากหนังสือ หรือเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต ก็ถือว่าเป็นการหาข้อมูลอย่างหนึ่ง

คุณสมบัติ ( แบบนี้แหละถึงจะเป็นดีเจ )

- ต้องเป็นคนที่ชอบฟังเพลง และฟังเพลงได้หลากหลายแนว มีความรู้ดนตรีบ้าง ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับศิลปิน และเพลงด้านต่างๆ อยู่เสมอๆ ที่สำคัญต้องเป็นผู้ที่ออกเสียงควบกล้ำในภาษาไทยได้ชัดเจน มีน้ำเสียงน่าฟัง สุภาพ นอกจากนี้ยังต้องเป็นคนชอบพูดชอบคุย ชอบค้นคว้าหาความรู้ทั่วไป ต้องเป็นคนอารมณ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้รับฟังที่ดี มีความสามารถ ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เมื่อมีสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ในการออกอากาศ และเป็นผู้มีระเบียบวินัยในการเตรียมรายการล่วงหน้า

หนทางสู่ การเป็นดีเจหรือนักจัดรายการวิทยุ

- เส้นทางสู่สายอาชีพนั้น ล้วนแล้วต้องการผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้วยกันทั้งนั้น และอาชีพดีเจ หรือนักจัดรายการวิทยุก็เป็นอาชีพ อีกอาชีพที่ต้องการผู้สำเร็จการศึกษาตรงตามแขนงกับอาชีพด้วยเช่นกัน โดยเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน ในคณะนิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ หรือคณะ สังคมศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง แต่ถ้าจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ไม่ตรงตามมสาขาวิชาชีพก็ยังสามารถที่จะเป็นดีเจได้

อ้างองจาก http://radio.watkumkok.com/article-view-11.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Dream to be DJความเห็น (0)