1สิ่งที่ได้รับคือ การเล่นM การเล่นเมล์ การสร้างบล็อก การสมัครบล็อก

2.ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนโดยการเล่นm

3.การนำไปใช้ สนทนากับผู้อื่น ส่งงานต่างๆ และนำไปสอนเด็ก