เวลานี้ 9.40 น. 14 อีกครั้งจ้า...*-*...เธอคิดได้ยังไง

*******************อยากเรียนเก่ง

************เก่ง MATH

*****MATH

****************************************** D+

*****MATH

************เก่ง MATH

*******************อยากเรียนเก่ง

ไม่อยากตก MATH