ทำความสะอาดตอนเช้า (16/09/2557)

                ในวันที่  16 กันยายน 2557 ในวันนี้ทางโรงเรียนบ้านริมใต้ได้มีกิจกรรมในการทำความสะอาดโรงเรียนทุกบริเวณในโรงเรียนบ้านริมใต้เพื่อเตรียมตัวรับการประเมินโรงเรียนสีขาว ซึ่งผมได้รับหน้าที่ในการดูแลควบคุมนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ในการทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าป้ายโรงเรียนและบริเวณด้านหลังป้ายโรงเรียน นักเรียนมีความน่ารักเป็นอย่างมากช่วยกันทำเขตพัฒนาจนสะอาดเลยครับ และเป็นภาพที่น่าประทับใจมากเลยครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)