ภาษาอังกฤษวันละคำ (12/09/2557)

          ในวันที่12 กันยายน 2557 ในวันนี้ผมมาโรงเรียนแต่เช้าเพื่อมาควบคุมนักเรียนทำเขตพัฒนาโรงเรียนและทำความสะอาดห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ในเช้าวันนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หรือ ภาษาอังกฤษได้มีกิจกรรมให้นักเรียนออกมาทำด้วยการให้นักเรียนฝึกกล้าแสดงออกหน้าเสาธงด้วยการพูดภาษาอังกฤษวันละคำ เป็นกิจกิจกรรมที่มีความสนุกสนานมากเลยครับผมได้เก็บรูปภาพบรรยากาศมาฝากครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)