แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การสอนวิชาภาษาไทย (05/09/2557)

             ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2557 โรงเรียนบ้านริมใต้ได้จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการสอนวิชาภาษาไทยให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ และแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้ โดยไม่รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง 6 ท่าน ดังนี้

1. นายสมควร บุตรดาน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเกี่ยง อ.พร้าว
2. นายถนอม กันทะวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านท่ามะเกี่ยง อ.พร้าว
3. นางรุ้งดาว คนสง่า ครูโรงเรียนบ้านท่ามะเกี่ยง อ.พร้าว
4. นางเพลินพิศ มันกระโทก ครูโรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร อ.แม่แตง
5. นางพิมพ์ประไพ กุลประดิษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านน้ำริน อ.แม่ริม
6. นางพัชมณฑ์ ใหม่วัน โรงเรียนวัดสันคะยอม อ.แม่ริม

              ในการสัมมนาครั้งนี้วิทยากรได้เล่าถึงความเป็นมาของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสอน และแนวทางการแก้ไขปัญหา มีทั้งการใช้สื่อการสอนมัลติพอยท์ การจัดหาสื่อที่แก้ไขการอ่านไม่ออก-เขียนไม่ได้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมใจกันแก้ไขปัญหาของผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูทุกท่านในโรงเรียนจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้

            

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)