เตรียมให้พร้อมก่อนสอน (03/06/57)

ครูคือผู้จัดเตรียมสิ่งดี ๆ ให้กับนักเรียน

วันนี้ช่วงเช้าก็นั่งปรับแก้แผนการสอน และเตรียมการสอนในช่วงบ่ายครับ ก็ได้เพิ่มกิจกรรมการเรียนการสอนครับ เพราะว่านักเรียนชั้นประถมศึกษานิจะอยู่นิ่งไม่ได้ครับเลยต้องหากิจกรรมให้นักเรียนทำไปด้วย หลังจากที่พักรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ได้ เตรียมห้องคอมพิวเตอร์เช็คคอมพิวเตอร์ทุกตัว เสร็จแล้วก็เซตจอโปรเจคเตอร์รอ เมื่อนักเรียนมาถึงห้องคอมพิวเตอร์ก่อนเข้าเรียนก็ให้เข้าแถวหน้าห้องดูความเรียบร้อยถ้าเกิดไม่เรียบร้อยก็จะไม่ให้นักเรียนเข้าเรียน แถวจะแบ่งเป็นสองแถวคือ แถวผู้หญิงแล้วแถวผู้ชาย ถ้านักเรียนแถวไหนเรียบร้อยก่อนก็จะให้นักเรียนแถวนั้นเข้าห้องคอมพิวเตอร์และได้เลือกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน วันนี้ก็ได้สอน เรื่อง ประโยชน์ของข้อมูลต่อจาก เรื่อง ความหมายของข้อมูล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นาย สรรเสริญ นิรมลมณฑล ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)