9-18yr หนังสือ คู่มือการเลี้ยงลูก ตอน วัยรุ่น

การเปลี่ยนแปลงเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่น

คงสร้างความยุ่งยากในการดูแลแก่พ่อแม่ และผู้เกี่ยวข้องไม่น้อย

แต่เมื่อทราบความเป็นมาของความเปลี่ยนแปลง

กลับพบโอกาสในการพัฒนาวัยรุ่นที่น่ามหัศจรรย์ทีเดียว

ในโอกาสนี้ผมขอแนะนำหนังสือน่าอ่านเล่มหนึ่งคือ

คู่มือการเลี้ยงลูกฉบับวัยรุ่น พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ บรรณาธิการ


“คู่มือเลี้ยงลูกฉบับวัยรุ่นเกิดจาก

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับงบประมาณในการจัดทำคู่มือสำหรับพ่อแม่ในการเลี้ยงเด็กวัยต่างๆ จึงได้จัดการประชุมระดมสมองรวบรวมองค์ความรู้จาก ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องสำหรับคู่มือเลี้ยงลูกฉบับวัยรุ่นได้แก่กุมารแพทย์ สูตินรีแพทย์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น จิตแพทย์ อาจารย์แนะแนวจากกระทรวงศึกษาธิการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับต่างๆ จำนวน 60 ท่าน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยสูติแพทย์แห่งประเทศไทย
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
หน่วยแนะแนว กระทรวงศึกษาธิการ”

หนังสือราคา เล่มละ 100 บาท

สนใจติดต่อได้ที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

โทร. 02-354-8333-43 ต่อ 3333

สืบค้นและอ่าน onlineได้ที่ คู่มือการเลี้ยงลูก ฉบับวัยรุ่น

หนังสือเล่มเล็กอ่านง่าย

จึงเชิญชวนให้หาอ่านและลงมือประยุกต์ใช้กับลูก

เพื่อฉวยโอกาสทองสำหรับการพัฒนาลูกเอาไว้ให้ได้

ให้กำลังใจพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูและผู้ที่ต้องดูแลวัยรุ่นทุกคนครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อนพ่อแม่ความเห็น (0)