สัปดาห์ที่ 3 การอบรมจริยธรรม (27/05/2557)

สวัสดีครับ

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 เป็นวันที่นักเรียนต้องมีการทำกิจกรรมอบรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกห้องครับ ตั้งแต่ 1/1 ถึง 1/4 

กิจกรรมนี้เพื่อทำให้นักเรียนได้จิตใจที่สงบและมีสมาธิในการเรียนและการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียนที่ดี และให้นักเรียนได้มีจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง และเหมาะสมในการเป็นนักเรียนโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์

หัวหน้าระดับของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ให้ข้อคิดต่าง ๆ ในการทำกิจกรรมนี้และว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่ไม่ทำกิจกรรม ขอบคุณมาก ๆ ครับ 

(ย้อนหลัง 27/05/2557)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิ์ศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียน 1/2557)ความเห็น (0)