ฉันท์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันพระราชสมภพ(วันแม่) ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๑๐/๐๘/๒๕๕๗

****************


ฉันท์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันพระราชสมภพ(วันแม่)

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗


อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ :


สรวมชีพประนมกร มนย้อนคำนึงการ

องค์คู่พระภูบาล พจขานพระชนนี

ถึงวันพระชันษา รุจิวาระดิถี

เทิดเกียรติพระเทวี กรมีวิสัยนำ

ศูนย์ศิลปาชีพ พิรรีบผจงค้ำ

สร้างงานประสานธรรม ธุรกรรมพิสิฐไกล

ส่งเสริมและรักษา คมนา ณ ไกลใกล้

ทรงปลดระทดใจ ภรให้วินัยชน

รักษาพนาชาติ ยุรยาตรผิว์ขาดฝน

ทรงห่วง ฤ กังวล ทุรชนภิทาไทย

ธาตรีจะทุกข์ร้อน พระสะท้อนวิสัยให้

หมั่นปลูกนะลูกไทย สุขได้เกษมนาน

รางวัลพระทรงยศ สุกำหนดพระเกียรติการ

เมตตามิเว้นพาล หิตทานพระเกริกไกล

หลากหลายถวายสัตย์ อนุวัต ธ ตรัสไว้

แซ่ซ้องฉลองชัย ภณไทยถวายพร

“ขอทรงพระเจริญ" ธ ดำเนินสโมสร

มวลหมู่ประชากร สุขตอนพินิจตาม

เชิญเทพสุเทวา นคราพระสยามฯ

ปกป้องพระแม่นาม “พระบรมราชินี"


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า นายพรพจน์ เรียงประพัฒน์

ผู้ประพันธ์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณกำลังใจจากทุกท่าน แบ่งปันให้กันตลอดมา...

แม้จะนิดหน่อยแต่สูงค่า ส่งเสริมศรัทธามุ่งฝ่าฟัน...

เขียนเมื่อ 

ขอร่วมถวายพระพร

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

เขียนเมื่อ 

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน