พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

พลเอก. ประยุทธ์ จันทร์โอชา วีรบุรุษขี่ม้าขาวมาช่วยแก้วิกฤตของประเทศไทยที่สะสมกันมาเป็นเวลานาน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา วีรบุรุษขี่ม้าขาวมาช่วยแก้ปัญหาการเกิดวิกฤตของประเทศไทยที่สะสมกันมานาน เชื่องว่าคนไทยทุกคนต่างเครียดและไม่มีจิตใจที่จะทำอะไรตั้งแต่ปลายปี 2556 จนถึงต้นปี 2557 กองทัพไทย นำโดย พล.เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกมาทำรัฐประหาร ปฎิรูปประเทศไทย เหตุการณ์ร้ายๆในประเทศไทยจึงสงบลง หยุดการต่อสู้กันเองของคนไทยที่มีความเห็นต่าง หยุดการแบ่งแยกและการแตกความสามัคคีได้ในระดับหนึ่ง จากการเตรียมงานและวางแผนมาเป็นอย่างดีของ คสช  ทำให้ประชาชนมีความอุ่นใจและเชื่อมั่นประเทศไทยมากขึ้นทั้งคนไทยเองและคนต่างชาติ 

อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษาจากประวัติศาสตร์การทำรัฐประหารของฝ่ายกองทัพในอดีตที่ผ่านมา จะเห็นว่าผู้เป็นหัวหน้าคณะทำรัฐประหารมักจะเป็นผู้บัญชีการทหารบกที่กำลังจะเกษียรอายุราชการ ซึ่งหัวหน้าคณะ คสช พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็กำลังจะเกษียรอายุราชการในเดือนตุลาคม ปี 2557 ทำให้บางครั้งเกิดความไม่แน่ใจว่าท่าน พล.เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ทำเพื่อประเทศชาติจริงๆ หรือท่านทำเพราะท่านต้องการรักษาอำนาจของท่านที่กำลังจะหมดไป

วันนี้ ( 9 สิงหาคม 2557) ได้รับชมและฟังการถ่ายทอดสดทางสถานนีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เรื่องการปฎิรูปประเทศไทย เริ่มต้นจากการเปิดใจของพล.เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และตามด้วย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม บรรยาย ชี้แจงและทำความเข้าใจ 5 หัวข้อหลักของการปฎิรูปประเทศไทย โดยการตั้งโจทย์คำถามดังนี้
๑.การปฎิรูปคืออะไร ( Reform)
๒.ทำไมต้องมีการปฎิรูป
๓.และจะปฎิรูปกันอย่างไร
๔.การได้มาของสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ และบทบาทของสภาปฎิรูปแห่งชาติ
๕.ความคาดหวัง

(รายละเอียดคำเฉลยของท่าน ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม ผมจะไม่นำมาเขียนในบทความนี้ ท่านสามารถหาอ่านจากแหล่งข้อมูลอื่นๆที่นำมาเผยแพร่หลายแหล่งด้วยกัน)

หลังจากฟังท่านทั้งสองพูดจบ ทำให้มีความแน่ใจท่าน พล.เอกประยุทธ์ จันทโอชา ว่าท่านทำเพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง ไม่ได้คิดทำเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพรรคพวก ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม สามารถบรรยายถึง Road Map .ในการปฎิรูปได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม มีขั้นมีตอน ได้ยกตัวอย่างการปฎิรูปของประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕ คนไทยโชคดีครับ ที่ประเทศเรามีผู้ที่มีปัญญาและมี คนดีที่รักประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เราจะเป็นประเทศแรกในโลกที่สามารถปฎิรูปการปกครองได้โดยไม่ต้องมีการใช้กำลังต่อสู้กันเองเช่นประเทศอื่น ดังตัวอย่างในอดีตที่เคยผ่านมาแล้วได้แก่การเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ ๕ ประเทศต่างๆทั่วโลกจะนำแบบอย่างการปฎิรูปของประเทศไทยไปใช้เป็นแบบอย่างเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศของเขา ท่านพลเอกประยุทธ์ท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์และทำประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับคนไทยทั้งประเทศ ส่วนการที่ประเทศไทยจะประสบผลสำเร็จในการปฎิรูปมากน้อยแค่ไหน ประชาชนจะมีความสุขอย่างยั่งยืนหรือไม่ขึ้นอยู่กับคนไทยทุกคนไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนั้นคนไทยจะต้องหันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาหาความรู้ตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ เพื่อสร้างปัญญาให้กับตนเอง พัฒนาและเพิ่มเติมทุนมนุษย์และทุนสังคมให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องและยั่่งยืน คนไทยทุกคนจะต้องทำความเข้าใจว่า "คนทุกคนมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม" ดังนั้นทุกคนจะต้องคิดถีงผลประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ไม่ใช่คิดถึงผลประโยชน์ของตนเองและพวกพร้อง อย่างที่เป็นอยู่ จนทำให้ท่าน พล.เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องออกมาเป็นผู้นำในการปฎิรูปประเทศชาติ ตามที่เห็นกันอยู่ สร้างคนไทยให้มีจิตสำนึกในการให้มากกว่าคิดที่จะรับเพียงอย่างเดียว

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท
9 สิงหาคม 2557

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนะนำคนทำความดีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ