Contact

ม่ายรุจาทามรายดี

  ใครจะไปจำได้  

ใครจะไปจำได้

หญิงกลางคนหัวใจวายตายกระทันหัน วิญญานเธอล่องลอยไปพบกับพระเจ้า พระเจ้าบอกว่าเป็น การทำงานผิดพลาด ที่จริงเธอจะยังมีชีวิตต่อไปได้อีก 10 ปี และสั่งให้นำวิญญานเธอมาคืนร่าง
เมื่อฟื้นขึ้นมา เธอตัดสินใจใช้ชีวิตที่เหลือให้คุ้มค่า เธอเริ่มด้วยการไปผ่าตัดแปลงโฉมเป็นสาว สวยเช้ง เมื่อออกจากโรงพยาบาล ระหว่างเดินข้ามถนนเธอก็ถูกรถชนตายอีกครั้ง
เธอต่อว่าพระเจ้า "ไหนท่านบอกว่าชั้นจะมีอายุอีก 10 ปีไง"
พระเจ้าเขม้นมองเธอ
"โอ ขอโทษที เธอเล่นทำศัลยกรรมจนฉันจำเธอไม่ได้จริงๆ"


Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 57414, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #ใครจะไปจำได้

Recent Posts 

Comments (1)

ฮารอบ 3 -*-    

    ...oriner...