FMS Day 410 - 412

benzduzija
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดีครับพี่ๆชาว G2K ภารกิจท้ิงท้ายวันหยุดยาว 4 วัน ของผมมีดังนี้ครับ
- ทำไวนิล ASEAN จำนวน 3 ผืน
- ถ่ายรูป หน่วยงาน BBA มอบทุนให้กับน้องๆนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก
 เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ส่งข้อมูล วารสาร FMS Magnet ให้กับน้องๆทีมงานช่วย กรองข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
- ถ่ายรูป นักศึกษาได้รับกระเช้าผลไม้ เนื่องจากได้รับรางวัลดีเด่นในหลายๆกิจกรรม
 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ปรับแก้ไข TOR 
- ทำไวนิล MOU ความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยจากประเทศเยอรมัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตทำงานในรั้วเฉดม่วงความเห็น (0)