แบบฝึกกิจกรรมหน่วยที่ 1

ขั้นทดลองใช้แบบฝึกกิจกรรมอ่านแล้วตอบคำถามได้ฝากไว้เปิดให้นักเรียนดูUnit1.pdfUnit1.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เอกสารประกอบการสอน



ความเห็น (0)