ชีวิตคือการปรับตัว

21/05/2557 

ตอนนี้โรงเรียนเปิดเทอมได้ 4 วันแล้ว ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ตารางสอน หนังสือเรียนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน การทำความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่สอน การปรับตัวเข้ากับนักเรียนและครูทุกคนในโรงเรียน แน่นอนว่าทุกคนในโรงเรียนนี้ย่อมมาจากต่างที่ต่างเวลาดังนั้นการแสดงออกจึงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการปรับตัวเข้ากับทุกคนเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับนักศึกษาฝึกสอน ยิ่งเราปรับตัวได้เร็วมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีกับตัวเรามากเท่านั้น ส่งผลให้บรรยากาศในการสอนเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เราสามารถแสดงศักยภาพในการสอนออกมาได้มากที่สุด สุดท้ายคือความสบายใจของเราเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวเบญจมาภรณ์ ทาเปี้ย...(ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)