เทคโนโลยีสารสนเทศ

         เทคโนโลยีเป็นคำที่เราได้ยินกันมาตลอดเพราะมีความหมายที่กว้าง คือ การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เพื่อเกิดประโยชน์ และการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ และหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาความเห็น (0)