บริการห้องสมุด (3)

Thiplib54
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การจัดหมวดหมู่หนังสือ

ห้องสมุดได้จัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบห้องสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริกัน

(N.L.M CLASSES PRECLINCAL SCIENCES) National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicinehttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog วีดิโอแนะนำการใช้ฐานข้อมูลในการ Clatalog http://www.nlm.nih.gov/bsd/viewlet/nlmcat/intro.ht...

โดยมีการจัดหมวดหมู่ดังนี้

หนังสือที่เกี่ยวกับพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช้ QS – QZ

QS HUMAN ANATOMY

QT PHYSIOLOGY

QU BIOCHEMISTRY

QW MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGYQV PHARMACOLOGY

QX PARASITOLOGY

QY CLINICAL PATHOLOGY

QZ PATHOLOGY

MEDICINE AND RELATED SUBJECTS

W MEDICAL PROFESSION

WA PUBLIC HEALTH

WB PRACTIVE OF MEDICINE

WC INFECTION DISEASES

WD 100 DEFICIENCY DISEASES

WD 200 METABOLIC DISEASES

WD 400 ANIMAL POISONINGWD 300 DISEASES OF ALLERGY

WD 500 PLANT POISONING

WD 600 DISEASES BY PHYSICAL AGENT

WD 700 AVIATION AND SPACE MEDICINE

WE MUSCULOSKELETAL SYSTEM

WF RESPIRATORY SYSTEM

WG GRADIOVASCULAR SYSTEM

WH HEMIC AND LYMPHATIC SYSTEM

WJ UROGENTTAL SYSTEM

WK ENDOCRINE SYSTEM

WL NERVOUS SYSTEM

WM PSYCHIATRY

WN RADIOLOGY

WO SURGERY

WP GYNECOLOGY

WQ OBSTETRICS

WR DERMATOLOGY

WS PEDIATRICS

WT GERIATRICS CHRONIC DISEASE

WU DENTISTRY ORAL SURGERY

WV OTORHINOLARYNGOLOGY

WW OPHTHALMOLOGY

WX HOSPITALS

WY NURSING

WZ HISTORY OF MEDICINE

OTHER SUBJECTS L.C CLASSES

A GENERAL WORKS

B PHILOSOPHY PSYCHOLOGY RELOGION

C-G HISTORY ANITHROPOLOGY

H SOCIAL SCIENCES

J-K POLITICAL SCIENCES LAW

L-P EDUCATION FINE ARTS LITERATURE

S-T AGRICULTURE VETERINARY MEDICINE TECHNOLOGY

U MLITARY SCIENCE

V NAVAL SCIENCEบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดโรงพยาบาลสมเด็จฯ ณ ศรีราชาความเห็น (0)