​16/06/57

16/06/57

สิ่งที่ได้ทำในวันนี้

ต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนแนวการเขียนจดบันทึกแล้วนะครับ เพราะว่าหลังจากบันทึกแบบบรรยายค่อนข้างใช้เวลาในการทำมาก จึงเปลี่ยนเป็นมาเขียนเป็นข้อ ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจด

-กิจกรรมยามเช้า

-เข้าแถว

-เวณบันได

-พิธีเปิดลานกิจกรรม TALENT PARK

(กิจกรรมระหว่างวัน)

-เดินเอกสาร

-พิมพ์งานช่วยครู

-สอน

-พักกินข้าว

-สอน

-พิมพ์แผนให้ครูจำเนียร

-ทำปกแผน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)