วารสารเทคนิคการแพทย์ (Journal of the Medical Technologist Association of Thailand)

วารสารเทคนิคการแพทย์ (Journal of the Medical Technologist Association of Thailand) เป็นวารสารวิชาการของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

โดยนำเสนอบทความทางด้านเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางห้องปฎิบัติงานทางคลินิก โดยนำเสนอในรูปแบบของ บทบรรณาธิการ บทรายงานปริทัศน์ นิพนธ์ต้นฉบับ รายงานพิเศษ รายงานการประชุมสัมมนา รายงานผู้ป่วย บันทึกบทความ จดหมายถึงบรรณาธิการ ย่อวารสาร ย่อเอกสาร และคำถาม-ตอบ ซึ่งบทความจะได้รับการตรวจอ่านจากคณะบรรณาธิการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา

ชื่อวารสาร : วารสารเทคนิคการแพทย์ (Journal of the Medical Technologist Association of Thailand)

ISSN : 0125-2682

กำหนดออก : รายสี่เดือน

URL :

http://www.jmt-amtt.com/?journal=jmt-amtt&page=issue&op=current

http://www.jmt-amtt.com/?journal=jmt-amtt&page=issue&op=archive

สถานที่ติดต่อ :ภาควิชาเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121

โทรศัพท์ 66-81-9192312, 66-88-6811581

โทรสาร 0-2516-5379
E-mail : [email protected] 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resources

คำสำคัญ (Tags)#electronic journal#electronic resources#วารสารเทคนิคการแพทย์#Journal of the Medical Technologist Association of Thailand

หมายเลขบันทึก: 572056, เขียน: 09 Jul 2014 @ 12:55 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)