เก็บไว้อ่าน  เมื่อเริ่มท้อแท้...

                    

                     

มีเม็ดทราย  นับไม่ถ้วน  จำนวนทราย

คนมากมาย  นับไม่ถ้วน  จำนวนค่า

เม็ดทรายแกร่ง  ก็เพราะผ่านกาลเวลา

คนแกร่งกล้า  ก็เพราะผ่านความอดทน

 

  เคยมีคนบอกว่า... หากเราเดินช้าลง  จะเห็นโลกสวยงามขึ้น