cd004 แผนปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา


เมื่อวันที่ 25-27 มิถุนายน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี มีความต้องการจัดทำแผนปรับปรุง (Improvement Plan) ตามคำแนะนำของผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR14) ระดับคณะและระดับสาขาวิชา ในขั้นแรกต้องทำความเข้าใจคำสองคำนี้ก่อน ระหว่างการทำแผนปรับปรุง กับการปรับปรุงแผน เนื่องจากมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน เมื่อบุคลากรเข้าใจความหมายทั้งสองแล้ว จากนั้นจึงแนะนำให้ทำการทำแผนปรับปรุงในระดับสาขาวิชาก่อน โดยเริ่มการนำข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินคุณภาพ ของแต่ละสาขาวิชามาพิจารณาในแต่ละประเด็นร่วมกัน เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน

จากการพิจารณาข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมินคุณภาพของแต่ละสาขาวิชา พบว่า ผู้ตรวจแต่ละกลุ่ม ยังไม่ชัดเจนในเรื่อง ข้อเสนอแนะในภาพรวมของสาขาวิชา กับข้อเสนอแนะในรายองค์ประกอบ 

หลังจากมีการอภิปรายกันจนได้ข้อสรุปในภาพรวมและในรายสาขาวิชา จึงได้เริ่มจัดทำแผนปรับปรุงของแต่ละสาขาวิชาจนเสร็จ และได้ดำเนินการนำโครงการในแผนปรับปรุง นำไปบรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์ และเริ่มเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาไปในคราวเดียวกัน 

การทำแผนยุทธศาสตร์ที่คิดว่ายากแล้ว แต่การนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฎิบัตินั้นยากกว่า และต้องมีการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบด้วย

การมีแผนยุทศสาตร์ที่ดี ไม่ได้รับรองว่าหน่วยงานจะประสบความสำเร็จ

แต่การทำแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่ดี จะเป็นการประกันความล้มเหลวของหน่วยงานอย่างแน่นอน

หมายเลขบันทึก: 571680เขียนเมื่อ 4 กรกฎาคม 2014 15:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 กรกฎาคม 2014 15:28 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

เห็นด้วยกับท่านอาจารย์ครับ "แผนปรับปรุง" หรือ "ปรับปรุงแผน" บางแห่งใช้คำว่า "แผนยกระดับคุณภาพและมาตรฐานฯ"

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี