คณะเกษตรฯ มข. จัดเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 พัฒนาบุคลากรสายผู้สอน


คณาจารย์ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย ต้องเรียนรู้ให้เท่าทันยุคทันสมัยและพัฒนาทักษะด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


                   รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี

         ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน พ.ศ.2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมสัมมนาบุคลากรสายผู้สอน จำนวนกว่า 50 คน พัฒนาเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีเป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ และมีวิทยากรรับเชิญบรรยายโดยคุณคำม้วน จันทร์มนตรี ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสถานีวิจัยและพัฒนา บริษัท ซินเจนทาซีสส์ ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ รักษาการรองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณโชคชัย บูลกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 8003 อาคารAG08 คณะเกษตรศาสตร์ และฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
         การจัดประชุมสัมมนาบุคลากรสายผู้สอน พัฒนาเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เกิดขึ้นเนื่องจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่ให้ทันยุคทันสมัย ซึ่งในปัจจุบันการปรับเปลี่ยนทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและภารกิจในการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อสถานการณ์ของโลกเพื่อให้แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ คณาจารย์จึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย มีการเรียนรู้ให้เท่าทันยุคทันสมัยที่เปลี่ยนไป ต้องพัฒนาทักษะด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้ามามีบทบาทในวงการศึกษาเป็นอย่างมากทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อให้สามารถชี้แนะและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้คณาจารย์ยังต้องมีความรู้จริงในเรื่องที่สอนและต้องมีเทคนิควิธีการให้นักศึกษาสร้างองค์ความรู้จากประสบการณ์ รวมทั้งจัดกิจกรรมเชื่อมโยงความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกด้วย
         โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา บรรยายพิเศษในหัวข้อ “กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา : เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21” คุณคำม้วน จันทร์มนตรี บรรยายในหัวข้อ “มุมมองของผู้ใช้บัณฑิตสู่การทำงานระดับโลก” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 และแนวการประเมิน และคุณโชคชัย บูลกุล บรรยายในหัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจการสอนในศตวรรษที่ 21”เพื่อให้บุคลากรสายผู้สอนมีทักษะการสอนและเทคนิคใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ และเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสายผู้สอนมีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่เอาใจใส่ในการพัฒนานักศึกษาและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกศิษย์

         กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่


คุณคำม้วน จันทร์มนตรี ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการสถานีวิจัยและพัฒนา บริษัท ซินเจนทาซีสส์ ขอนแก่น

หมายเลขบันทึก: 571672เขียนเมื่อ 4 กรกฎาคม 2014 13:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 กรกฎาคม 2014 13:17 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี