บทกลอนสำหรับตัวเองความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

...บทกลอนของคนที่มีอารมณ์ศิลป์นะคะ...

เขียนเมื่อ 

ชอบใจบทกลอนและลายเส้น

รออ่านอีกครับ

สมเป็นศิลปกรณ์

ขอบคุณครับ