จาก หนอนน้อย สู่ ผีเสื้อ...(กลอนสี่ สู่ วิชชุมมาลาฉันท์)

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กลอนสี่

….หนอนน้อย น่ารัก……..…ผูกสมัคร  อักษรา
ผ่านกาล กายา…………..….ปีกมา ผีเสื้อ

....จักมุ่ง  จะมั่น..............สู่ฝัน เหลือเชื่อ
ใจกาย กูลเกื้อ...............เอื้อเฟื้อ  ผองชน


วิชชุมมาลาฉันท์ 8

….หนอนน้อย  น่ารัก……..…เพียรหนัก ศึกษา
ผ่านกาล กายา…………..….ปีกมา ผีเสื้อ
จักมุ่ง  มาดมั่น...............สู่ฝัน เหลือเชื่อ
ใจกาย  กูลเกื้อ...............เอื้อเฟื้อ ผองชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 20301 คำประพันธ์ Poetryความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

กาลเวลา....
บ่มเพาะ
ความหาญกล้าของชีวิต

เขียนเมื่อ 

ใช้เวลา เรียนรู้

จากหนอนต้วมเตี้ยม

ปีกกล้างดงาม