JJ14V6_1 ประวัติศาสตร์ใยต้องเรียนรู้ ครูแบบไทยไทย

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประวัติศาสตร์ใยต้องเรียนรู้

 วันสุขในวันศุกร์ที่ผ่านไป ได้เข้าไปคารวะที่รั้วสีชมพู เพื่อนช่วยเพื่อน เตือนเพื่อพัฒนา คุณภาพอุดมศึกษาไทย ให้กับ คณะทันตแพทยศาสตร์


 ดูทีวีแล้ว "งงงง" ว่าเหตุใด กระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนรู้จึงพึ่งมาตื่นตูมกับวิชาพื้นฐานที่สมัย JJ เป็นเด็กน้อยได้ร่ำเรียนมา เช่น วิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง อะไรทำนองนั้น


 เสียแรงที่เป็นผู้สร้างหลักสูตร มัวแต่ไปเน้น สร้างเสริมประสบการณ์ หรือ สปช อะไร จนทำให้ เด็กไทย ไม่รู้เรื่องราวความเป็นมาของตัวตน 

 ติดอยู่กับสังคม "ก้มหน้า ก้มตา กดกด กับ Tablet เลยไม่รู้เคล็ดวิชา การพัฒนา ที่ บรรพบุรุษ ได้หลุดพ้น จากอวิชชามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้"


 เรียนรู้จากพ่อหลวง ก็ไม่เคย 

 ทั้งทั้งที่ แผ่นดินนี้ พ่อสร้างให้พวกเราได้อยู่อย่างพอดี พอเพียง และ พอประมาณ

 การประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ติดใจ "ทำไมต้องทำ"

 คำตอบ ที่ ๑ คือ

"ต้องทำใจ" เพราะ ใครทำ ใครคิด มาละ

 คำตอบ ที่ ๒ คือ

"ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษา ต้องไปอ่าน ไปทบทวน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี ๒๕๔๒ เน้นว่า การศึกษา คือ การเรียนรู้"

 หาใช่ว่า ครูคือ ผู้ถ่ายทอดวิชาแต่เพียงอย่างเดียว การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพื่อให้อยู่ในสังคมอุดมปัญญา โดยไม่แปลกแยก มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ยึดมั่นใจจริยธรรม จรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพ อันพึงมี

 คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยการนำ ของ ผศ.ดร.ทพ.สชิต และ ผศ.ทพ.กิตติ และ ท่านเป็ด ให้ JJ ไปสร้างความเข้าใจ กับ อาจารย์หมอทันตแพทย์ และ ทีมงานสายสนับสนุน หนึ่งวันเต็มๆ เพื่อ "ทำใจ เตรียมใจ และ ตั้งใจ" พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาให้ดียิ่งๆขึ้นไป

JJ14 ฅ ฅนเดิม (080614)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (12)

เขียนเมื่อ 

เคยพูดคำว่า "วิชาศีลธรรม - หน้าที่พลเมือง" กับผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อเกือบ ๑๐ ปี ที่แล้วว่า...เรายังมีหลักสูตรนี้หรือเปล่า? ท่านบอกว่า...ไม่มี...นู๋ถึงว่า "สังเกตเห็นคนทำงานปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ ๆ มีกิริยากันแปลก ๆ"...เป็นเพราะไม่ได้เรียนวิชานี้ จึงทำให้ขาดการเรียนรู้เรื่อง หน้าที่ บทบาทของตนเอง ความเคารพผู้อาวุโส การซื่อสัตย์ การกล่าววาจาก้าวร้าว การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน คุณธรรม - จริยธรรม ฯลฯ

แต่ยังดีที่ยังเห็นว่าจะบรรจุไว้ในหลักสูตร...คงส่งผลสมัยเจ้าฟ้าครามแล้วกระมังค่ะอาจารย์...คริ ๆ ๆ

พาเจ้าฟ้าครามมากราบงาม ๆ ด้วยค่ะ...ระลึกถึงนะคะ...

เขียนเมื่อ 

แปลกมากครับ ที่ กระทรวงการเรียนรู้ ตกกะใจ บรรจุ ลูกกระสุน เอ้ย ความรู้เข้าไปใหม่

เขียนเมื่อ 

กระทรวงที่ทำเรื่องความรู้

ตามไม่ทันครับ

วิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง อะไรทำนองนั้น

ทำอะไรช้ามาก รัฐมนตรีแต่ละคนไม่มีความรู้ในด้านการศึกษาเลย เซ็งจิตครับ

ขอบคุณอาจารย์หมอ JJ มากครับ

แวะมาเรียนรู้และทักทายท่านอาจารย์ JJ ด้วยความเคารพรักอย่างสูงครับผม ขอบพระคุณมากครับผม

เขียนเมื่อ 

เป็นโอกาสที่ได้ทบทวนเนื้อหาของหลักสูตร แต่จะดีกว่าถ้าทบทวนเรื่องกระบวนการเรียนรู้ไปด้วย

และควรถ่องแท้ความหมายของ "การเรียนรู้" ด้วยนะคะ  มิฉะนั้นจะแค่เรียน  ดิฉันเข้าถึงความหมายของ "กระบวนการเรียนรู้" ว่าเรียนสนุกแค่ไหนก็ตอนเรียน ป.โทแล้ว เวลาที่ผ่านไปโดยไม่เรียนรู้จึงน่าเสียดาย

เรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อ ไม่เดินรามรอยประวัติศาตร์ที่ผิดพลาด

 มาปฎิบัติให้ถูกต้องในปัจจุบันให้ดีงาม  และ

และวางแผนในอนาคนให้ถูกต้อง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับอ.JJ

ผมคิดว่าโลกต้องการความรู้แบบองค์รวมมากกว่าแบบเฉพาะทางซึ่งส่วนใหญ่มักมองเพียงด้านเดียวครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านกามนิต ตามไปไหน ไม่ทันครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านน้องชาย Dr.PoP ขอบพระคุณครับ สู้ต่อไปครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่าน nui เดี๋ยวนี้ เขาสนกันแต่ กระดาษ รับรองว่าจบอะไร แต่ เรียนรู้อะไร ต้องใส่ใจ ตรวจสอบด้วย TQF ครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผู้เฒ่า วางแผนอนาคต อดที่จะเป็นห่วง เพราะ มีพวก "ไม่รู้ แล้วชี้" ครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน rojfitness องค์รวม ต้องฝึกฝน ครับ