คณะเกษตรฯ มข. ร่วมจัดกิจกรรม งานปลาสวยงามภาคอีสาน ครั้งที่ 7

ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานปลาสวยงามภาคอีสาน ร่วมประสานคนใจเดียวกัน ครั้งที่ 7 เพื่อกระตุ้นธุรกิจปลาสวยงามและเผยแพร่ความรู้ด้านปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ

         นายกัมพล ไทยโส นายธนากร เฉื่อยฉ่ำ นายสมหวัง กูกขุนทด นักวิชาการเกษตร และนักศึกษาสาขาวิชาการประมง ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดกิจกรรม “งานปลาสวยงามภาคอีสาน ร่วมประสานคนใจเดียวกัน ครั้งที่ 7” จัดโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่นเทศบาลนครขอนแก่น และชมรมคนใจเดียวกัน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ มีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน ระหว่างวันที่ 28พฤษภาคม- 1 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
         งานปลาสวยงามภาคอีสาน ร่วมประสานคนใจเดียวกัน ครั้งที่ 7 จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นธุรกิจปลาสวยงามและเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเผยแพร่ความรู้ด้านปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ โดยในงานมีกิจกรรม การประกวดปลาสวยงาม ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา การจัดแสดงนิทรรศการด้านปลาสวยงาม การประกวดภาพถ่ายปลาสวยงาม การแข่งขันวาดภาพปลาสวยงาม การประกวดตู้ปลาทะเลประจำบ้าน และกิจกรรมอื่นๆ

         ระเบียบ สาขวา ข้อมูลข่าว/ภาพ
         กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (0)