PLC มหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๗ (๕)_ PBL ของครูติ๋ม ผ่านรายวิชา IS


ในเวที PLC มหาสารคาม ประจำปี ๒๕๕๗ ผมสังเกตว่า สมาชิกครูเพื่อศิษย์ชุดแรกนี้สนิทสนมกันมาก เกือบทุกคนจะเรียกชื่อเล่นกันไปมา เว้นแต่คุณครูละมุน ครูพิสมัย และครูอนันต์ ที่เพิ่งมาใหม่ในเวทีนี้  ครูเพ็ญศรี ใจกล้า เพื่อนๆ จะเรียกว่า "พี่ติ่มๆ "  ผมจึงตั้งชื่อบันทึกนี้ว่า "PBL ของครูติ๋ม" ซึ่งก็หมายถึงคุณอาเพ็ญศรี ใจกล้านั่นเอง

PBL ที่ "ครูติ๋ม" และเพื่อนๆ นำมาใช้เป็นปีที่ ๓ ติดต่อกันนี้ พัฒนามาจนกลายมาเป็นรายวิชาค้นคว้าอิสระ หรือวิชา IS  ที่เปิดเป็นรายวิชาสอนแบบ "เน้นกระบวนการ" เพื่อฝึก "ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑" อย่างเต็มที่  ผมจับประเด็นผสมกับสิ่งที่ "ผมเห็น" ผ่านมา นำมาสรุปไว้เป็น "สคริปการเรียน" (Learning Script) ดังรูปนี้

การจัดการเรียนการสอนเป็นแบบบูรณาการสหวิทยาการ ที่ "ริเริ่มรูปแบบ" อย่างมีส่วนร่วมจากการ PLC อาจารย์ระดับชั้นเดียวกัน  โดยออกแบบการจัดการเรียนรู้เป็น ๔ ช่วง ได้แก่

๑) ขั้นเตรียมการสอน  ที่ PLC ครูจะมาร่วมกันวิเคราะห์และกำหนดตัวชี้วัดที่ต้องการ อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมาร่วมกันวิเคราะห์เป้าหมาย KPA ของตนเองที่สามารถบูรณาการกับการเรียนบนฐานปัญหานั้นได้ และร่วมกันกำหนดหัวเรื่องใหญ่ เพื่อจะวางแนวทางสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความสงสัย ท้าทายเด็กๆ ต่อไป ในเทอมนั้นๆ

๒) ขั้นจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยยึดหลักว่า "เด็กๆ เป็นผู้สร้างองค์ความรู้เอง" นั่นคือ ทีม PLC ครูจะเน้นเป็นเพียง "กระบวนกร" อำนวยการ ให้นักเรียนได้ร่วมกันเป็นทีมเพื่อ สำรวจปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ลงพื้นที่สัมผัสปัญหา อภิปรายแนวทางแก้ไขปัญหา และกำหนดปัญหา เขียนหลักการและเหตุผล เพื่อจะจัดทำเป็นเค้าร่างโครงงานของกลุ่ม ซึ่งต้องวางแผนและ (BAR) นำเสนอต่อไป โดยอาจารย์เป็นกรรมการสอบเค้าโครงงาน 

๓) ขั้นลงมือแก้ปัญหา หรือ ขั้นลงมือทำ  เน้นว่า เด็กๆ เป็นผู้ลงมือดำเนินการทำตามแผนที่กลุ่มวางไว้ อาจารย์จะเข้ามาทำหน้าที่ผู้ประเมินผลและพี่เลี้ยงคอยกระตุ้น ซักถาม เพื่อให้เกิดความชัดเจน และปลอดภัยในการเรียนรู้ภาคสนามของเด็กๆ เปิดโอกาสให้เขาได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มานำเสนอผ่าน "การรายงานความก้าวหน้า" ซึ่งต้องมีการให้ทำ DAR มาก่อน

๔) ขั้นนำเสนอและสรุป "ถอดบทเรียน" (AAR) โดยทางโรงเรียนจะจัดงาน "วันเปิดโลกกิจกรรม" ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มได้นำเสนอผลงาน/ชิ้นงาน อาจารย์ทำหน้าที่ประเมินผล ซักถาม และตรวจจับ "KPA" ที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นเทอม  ซึ่งอาจตรวจจากรายงาน หรือการตอบคำถาม เป็นต้น

อยากรู้รายละเอียดจากผู้ปฏิบัติ และอยากรู้ผลลัพธ์จากนักเรียน โปรดค้นด้วยคำสำคัญว่า "เพ็ญศรี ใจกล้า" หรือ "ฮักนะเชียงยืน" นะครับ

หมายเลขบันทึก: 569611เขียนเมื่อ 2 มิถุนายน 2014 23:27 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 มิถุนายน 2014 23:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี