โครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ จังหวัดสมุทรสาคร ณ วัดยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 27 พฤษภาคม 2557

โครงการจังหวัดสมุทรสาครเคลื่อนที่ จังหวัดสมุทรสาคร ณ วัดยกกระบัตร ต.ยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 27 พฤษภาคม 2557

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย



ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มาเชียร์สมาชิก

มีกิจกรรมดีๆตลอด

ขอชื่นชมครับ