ท่านผู้อ่านเป็นโรคซึมเศร้าบ้างไหมครับ... ผู้เขียนรู้สึกซึมเศร้าเล็กน้อยเมื่ออ่านข่าวพบว่า นักวิทยาศาสตร์สมัยนี้ร้ายกาจขนาดทำให้หนูทดลองเป็นโรคซึมเศร้าได้แล้ว

ศาสตราจารย์ราซ เยียมียา แห่งมหาวิทยาลัยเยรูซาเลม ฮิบรู อิสราเอลทำการทดลอง โดยการทำให้หนูทดลองเป็นโรคซึมเศร้า

เมื่อนำหนูที่เป็นโรคซึมเศร้าไปตรวจ พบกระดูกบางลง โดยเฉพาะกระดูกสันหลัง และกระดูกสะโพก(โคนขาท่อนบน)

ตำแหน่งของกระดูกที่บางลงนี้คล้ายโรคกระดูกโปร่งบางในผู้หญิงสูงอายุ หรือผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน

ต่อมาอาจารย์ท่านให้ยาต้านซึมเศร้ากับหนูกลุ่มดังกล่าว ผลปรากฏว่า หนูมีกิจกรรม(เคลื่อนไหว)มากขึ้น มีความสัมพันธ์กับหนูมากขึ้น และมีความหนาแน่นกระดูกเพิ่มขึ้น

อาจารย์ท่านกล่าวว่า โรคซึมเศร้าเรื้อรังกระตุ้นประสาทซิมพาเธทิค (sympathetic nervous system) ทำให้มีการหลั่งสารความเครียดได้แก่ นอร์อะดรีนาลีนเพิ่มขึ้น สารนี้มีอันตรายต่อเซลล์สร้างกระดูก

ยาต้านซึมเศร้าออกฤทธิ์ต้านสารนอร์อะดรีนาลีน ทำให้หนูที่เป็นโรคซึมเศร้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

อาจารย์ท่านว่า ต่อไปเราอาจจะใช้ยาต้านซึมเศร้ามารักษาโรคกระดูกโปร่งบาง หรือกระดูกพรุนในคนสูงอายุ ซึ่งคงต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

 

ถึงตรงนี้... ขอเรียนเชิญท่านผู้อ่านออกกำลังเป็นประจำ เพราะการออกกำลังเป็นประจำ เช่น การเดินเร็ว ฯลฯ มีส่วนช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน และลดความรุนแรงของโรคซึมเศร้าได้ครับ

    แหล่งข้อมูล:

  • ขอขอบคุณ > Depression can weaken bones, Israeli study shows. http://today.reuters.com/news/articlenews.aspx?type=&storyid=2006-10-31T134913Z_01_L3056781_RTRUKOC_0_US-DEPRESSION.xml&src=nl_ushealth1400 > Octover 31, 2006. // source: American Journal of Proceedings of the National Academy of Sciences / AJ PNAS.
  • ข้อมูลและการอ้างอิงในบล็อก บ้านสุขภาพ มีไว้เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ไม่ใช่เพื่อการรักษาโรค
    • ท่านที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาหมอที่ดูแลท่านก่อนนำข้อมูลไปใช้
    • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์เทวินทร์ อุปนันท์ IT โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
    • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์ ณรงค์ ม่วงตานี และอาจารย์เทพรัตน์ บุณยะประภูติ IT ศูนย์มะเร็งลำปาง
    • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ > ๒ พฤษจิกายน ๔๙.