จัดการความรู้มาใช้งานปฏิบัติการจิตวิทยา_Target Analysis

จัดการความรู้มาใช้งานปฏิบัติการจิตวิทยา_Target Analysis

หลายปีก่อนผมได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยาความมั่นคงฝ่ายอำนวยการ โดยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ในเวลาสี่เดือน ได้ความรู้และได้เพื่อนทหาร ตำรวจ พลเรือน นักธุรกิจ ที่ยังคบกันจนปัจจุบันนี้ ความรู้ที่มีที่สร้างเป็นแผนที่ความคิดไว้ก็ได้มาใช้ในสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันในอันที่จะต้องใช้ปฏิบัติการจิตวิทยาวิเคราะห์หากลุ่มเป้าหมาย(Target Analysis). และกระบวนการคิดในการจัดการฝูงชนอันซับซ้อนที่ต้องเฝ้าระวังในการรักษาความปลอดภัย ที่จะแสดงในแผนที่ความคิดโดย ดร.ดิศกุล คนนี้ ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติการจิตวิทยาและการรักษาความปลอดภัยในการนำผู้คนไปเป็นหมู่คณะได้ไม่หวงห้าม..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดีจังเลยครับที่ประยุกต์มาใช้ในด้านการศึกษาด้วย

ขอบคุณครับ